[:bg]Унгария оспорва бежанските квоти пред Съда на ЕС[:]

0
1342
Снимка: Pixabay

[:bg]Унгария и Словакия са завели дело пред Европейския съд в Люксембург по повод квотите за разпределение на намиращите се на територията на Европейския съюз бежанци. Представители на двете държави са се явили пред съда миналата седмица, искайки да бъде отменено решението на вътрешните министри на Съюза от 2015 г., с което бе определено над 100 000 мигранти, временно настанени в Италия и Гърция, да бъдат поети от държавите-членки на квотен принцип.

Според унгарския правосъден министър, Ласло Трочани, решението изпраща погрешен сигнал на потенциалните мигранти, създавайки у тях представата, че ЕС безпроблемно ще се справи с бежанската вълна. Трочани твърди още, че решението е неефективно, тъй като мигрантите предпочитат да се устроят в определени европейски страни, в които се връщат обратно въпреки разпределението.

Междувременно на 28 март в Унгария влезе в сила нов закон, според който всички лица, търсещи убежище, ще бъдат задържани в погранични лагери.

Снимка: Pixabay

Законът, който беше приет на 7 март, постановява всички лица, търсещи убежище в страната, да бъдат изпратени в два лагера на границата със Сърбия. Лагерите се състоят от контейнерни жилища, където мигантите ще бъдат настанявани докато чакат молбите им за убежище да бъдат разгледани. Унгарското министерство на вътрешните работи защити провежданата политика: „Целта е да се предотврати свободното придвижване на мигранти с неясен статут из територията на страната и в Европейския съюз, като по този начин ще се намали рискът за сигурността на държавите“.

Според Върховния комисариат на ООН за бежанците задържането на лица, търсещи убежище, ще „има огромно физическо и психологическо въздействие върху жени, деца и мъже, които вече са достатъчно изстрадали“. Този нов закон нарушава задълженията, които Унгария е поела по силата на европейски и международни закони. ВКБООН вече неведнъж е изразявал сериозна загриженост по отношение на физическите бариери, които Унгария е издигнала, които заедно със законодателните и политически пречки, превръщащи в почти невъзможно влизането в страната, кандидатстването за убежище и получаването на международна закрила.

Според международните и европейските закони задържането на бежанци и търсещи убежище може да бъде оправдано само на базата на ограничен брой основания и само там където е необходимо и обосновано. Това изисква властите да преценят дали има по-малко принудителни или обезпокоителни мерки за постигане на тези цели, въз основа на оценка на конкретните за лицето обстоятелства. На първо място винаги трябва да се разглеждат възможните алтернативи на задържането. Децата никога не трябва да бъдат задържани при каквито и да е условия.

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви, че законът е в съответствие с правните норми на Европейския съюз. Орбан оспори идеята, че лицата, търсещи убежище в граничните транзитни зони, които сравни с тези в летищата, са затваряни против волята им. „Никой не е под арест, така че нежелаещите да изчакат затварянето на техния случай, могат да напуснат лагерите и да се отправят към Сърбия“.

Повече за ситуацията по унгарско-сръбската граница можете да видите в това видео, изготвено от Deutsche Welle:

https://www.youtube.com/watch?v=C4klw-9ZSxY

Върху материала работи: Антоанета Ирикова

Източници: UNHCR; Deutsche Welle: (1), (2)[:]