Устойчиво потребление е темата на тазгодишния Международен ден на младежта

IntlYouthDayAllLanguages01-1024x213

12 август е обявен за Международен ден на младежта с резолюция на Общото събрание на ООН от 1999 г.

Тази година отбелязването на деня ще бъде посветено на Целите за устойчиво развитие, приети от 193 държави членки на ООН в края на 2015 г. Темата нa Международния ден на младежта за 2016 г. е „Пътят до 2030: Изкореняване на бедността и постигане на устойчиво производство и потребление“.

Устойчивото потребление означава използването на продукти, които са достатъчни да задоволят основните нужди на обществата, докато не поставят под заплаха тези на бъдещите поколения. Популяризирането на темата за устойчивото потребление цели да повлияе на личния избор за екологичен начин на живот, минимализиране на отпадъците и замърсяването. Промяната на навиците и нагласите на хората, касаещи се до устойчивото потребление, могат да допринесат за изкореняването на бедността и да създадат условия за развитие на „зелената“ икономика. Това може да стимулира икономическото развитие, а спестените средства да се пренасочат към сфери като социалното развитие, здравеопазването и образованието.

Източник: UN