Феноменът Ел Ниньо се усилва в Азия и Тихоокеанския регион

0
1673

Продължаващият климатичен модел под влияние на явлението Ел Ниньо в Азия и Тихоокеанския регион е вероятно да бъде един от най-интензивните от 1998 г. насам и ще продължи и в началото на 2016 г., се казва в съобщение на ООН, което призовава за регионално сътрудничество за ранно предупреждение, сезонно предотвратяване и дългосрочни стратегии за адаптиране и ограничаване на климатичния риск.

„Въздействието на Ел Ниньо през 2015-2016 г. може да бъде още по-тежко в някои места, като например планинските райони на Камбоджа, централна и южна Индия, източна Индонезия, централните и южните Филипини, централната и североизточната част на Тайланд…“ се съобщава в Третата консултативна бележка за Ел Ниньо, издадена съвместно от Икономическата и социална комисия за Азия и Тихия океан на ООН (ESCAP) и Регионалната интегрирана система за ранно предупреждение за множество заплахи за Африка и Азия (RIMES).

Според доклада, много югоизточни азиатски страни, особено Индия и Шри Ланка, очакват да понесат тежки наводнения, причинени от обилни валежи, докато някои тихоокеански острови – като Папуа Нова Гвинея, Източен Тимор и Вануату – страдат от сериозна суша, водеща до недостиг на вода и продоволствена несигурност. „Едно от най-значимите въздействия е върху селското стопанство, което е ключов компонент от брутния вътрешен продукт за много страни от Тихоокеанския регион“, предупреждава докладът.

Отбелязвайки, че конференцията на ООН за изменението на климата (СОР21) в Париж е обсъдила и адресирала въздействията на Ел Ниньо, и че действия биват предприети в някои страни, публикацията предлага ключови насоки в това отношение. Регионалното сътрудничество е от голямо значение, подчертава бележката, като се има предвид трансграничният характер на рисковете от Ел Ниньо.

Ранното предупреждение и мониторинг, смекчаване преди началото или по време на сезона, адаптация и реагиране, както и дългосрочното управление на риска, трябва да се обмислят като стратегии за справяне с някои общи рискове. „Само чрез обединяване в духа на сътрудничество азиатско-тихоокеанският регион може да стане истински резистентен към бедствия и да постигне устойчиво развитие в бъдеще“, се казва в бележката.

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Моника Антонова