Форум Глобални въпроси – „75 години работа за права на човека”

0
919

„Приоритетите на Организацията са приоритети на всеки един човек“

Тази година се навършват 75 години от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от приемането на България в нея. В чест на това, Дружеството за ООН в България проведе Форум „Глобални въпроси” на тема „75 години работа за права на човека„.

Темите в онлайн дискусията бяха свързани с ролята и дейностите на ООН, предизвикателствата, през които ООН преминава през годините и сега, както и за това как си представяме бъдещето, в което ООН има още по-значима роля. Основен акцент бе работата на ООН по един от трите основни стълба на организацията – права на човека.

Модератор на събитето бе Ралица Диканска – български младежки делегат към ООН за мандат 2017/2018г. Към момента тя е координатор на програмата „Български младежки делегати към ООН” и заместник-председател на Младежката секция на Дружество за ООН в България. Панелисти бяха г-жа Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека” към Министерство на външните работи на България,
г-н Никола Ненов – аташе в Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и г-жа Ася Цветанова – дипломат и представител на България в Комитет по политика и сигурност на Европейския съюз като част от екипа на Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел.

Днес правата на човека са един от трите основни стълба на работа на ООН, заедно с опазването на мира и устойчивото развитие, които са заложени във функциите на всички структури на Организацията”, заяви Ралица Диканска.

Форумът бе разделен на три панела, като първият от тях фокусира вниманието върху  ролята и дейностите на Организацията на обединените нации от нейното създаване през 1945 г. досега. „Първото нещо което научихме през последните 75 години е поддържането на световния мир, а отговорността за това е на всички държави-членки на ООН. Ако се познаваме по-добре, ще се разбираме още по-добре, като това ще ни помогне да превъзмогнем различията”, каза г-жа Спасова.

Според участниците във форума,  световните проблеми изискват глобален подход за разрешаване и засега ООН се справя успешно в тази сфера. „Много войни, които не са се състояли са успехи на ООН, които обаче няма как да докажем или да измерим“, сподели г-н Ненов. Защитата на правата на човека остава основен принцип на международната политика, както и  премахването на всички форми на дискриминация.

ООН има значителна нормативна роля в международните правни и икономически отношения. Всички международни конвенции се договарят и приемат от държавите-членки на ООН, което надгражда международния правов ред”,  отбеляза г-жа Цветанова.

За г-жа Ася Цветанова „Важна стъпка по пътя на опазването на правата на човека бе учредяването на Съвет на ООН по правата на човека, който дава тласък на развитието на работата на международната общност в тази сфера”. Внимание бе обърнато и на негативните факти, които влияят върху работата за правата на човека на ООН, като някои от тях са развитието на регионалните конфликти, засилващата се международна миграция, хуманитарните кризи, както и пандемията от COVID-19, която в момента е „основно глобално изпитание”.

Относно предизвикателствата пред ООН според тримата панелисти, през последните години, се забелязват тенденции, в които държавите-членки  се отдръпват от многостранната система и залагат на вътрешно-политическите си интереси. Най-голямото изпитание пред ООН остава борбата с коронавируса. Друго, което се наблюдава е изоставане в изпълнението на Програма 2030 и Целите за устойчиво развитие. Кризата с COVID-19 налага и регламентиране на стандарти в дигиталния свят. Към момента Европейският съюз се опитва да води процеса с помощ на етични норми и права на човека.

Организацията е доказала, че успява да се адаптира към тази променена реалност. Смятам, че и в бъдеще тя ще успее да преодолява и възникващи нови предизвикателства, както в случая със здравната криза”, подчерта г-жа Цветанова.

ООН не е перфектна, но за 75 години тя се е конституирала като най-широко представителната, най-глобалната и легитимна международна организация в историята на човечеството”, обобщи г-н Ненов.

Според г-н Никола Ненов „за в бъдеще е много важно да защитаваме принципите на многостранното сътрудничество (мултилатерализма)”, което е основна част от поддържането на световния мир.

Обсъдиха се също и действията, които България предприема по защитата на правата на детето, като г-жа Спасова допълни, че това е „основен национален приоритет”.

За ООН е важно да дава възможност на всеки един човек да взема участие във формирането на политиките.Част от тази дейност е именно участието на младото общество в развитието на организацията… Приоритетите на Организацията са приоритет на всеки един човек.”, допълни още г-жа Цветанова

След края на дискусията, участниците отговориха  на въпросите на виртуалната публика.

Материала изготви: Мартина Казакова