Хепънинг “Заедно за света”

На 29 юни в град Павликени се проведе Хепънинг под наслов “Заедно за света”.

Събитието започна от СУ “Бачо Киро” и приключи пред сградата на Общината.  Целта на събитието е да се популяризират Целите за устойчиво развитие и възможностите за водене на пълноценен и здравословен начин на живот.

Учениците от СУ “Бачо Киро” преминаха през редица обучения, работилници и лаборатории като част от проекта „Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света” с цел повишаване на техните знания, умения и компетенции, за да могат сега да бъдат социални трансформатори в тяхната общност.

Проект “Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света” стана възможен благодарение на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Дъга” (2015-2017), с финансовата подкрепа на Фондация “Велукс”.