[:bg]Целите за устойчиво развитие – глобална програма за гражданите в глобализирания свят[:]

0
1367

[:bg]На 18 април 2018 г. в София се проведе публична конференция на тема „Целите за устойчиво развитие – глобална програма за гражданите в глобализирания свят“, организирана от Европейската мрежа на политическите фондации (European Network of Political Foundations, ENoP), с подкрепата на Института за социална интеграция и Либералния политологичен институт. Конференцията си постави за цел да разгледа най-важните аспекти от адаптацията на Целите в политиката на Европейският съюз и страните-членки.

Сидони Уетциг, European Network of Political Foundations

Събитието откри Сидони Уетциг, председател на ENoP за устойчиво развитие. Тя подчерта важността от това да се създаде платформа за диалог между отделните власти, за да може Програма 2020-2030 да функционира на всички политически нива. Според г-жа Уетциг Целите за устойчиво развитие са трудно разбираеми за хората, затова трябва да се поясни тяхната универсалност и различните начини, по които могат да бъдат изпълнени.

По-късно в речта си ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев се съсредоточи върху това как Европейския съюз приема Целите поставени от ООН. Той заяви, че:

„Европейският съюз е напълно отдаден на това да бъде една от движещите сили за изпълнението на Програма 2020-2030“.

Според г-н Златев ЕС планира постигането на тези Цели да се осъществи на два етапа. Първият етап е пълната интеграция на Програмата в рамките на политиката на Съюза, както и в основните приоритети, зададени от Европейската комисия. „След 2020 г. ще се фокусираме върху политиката по отделни сектори, като ще се подготвим за много по-дългосрочно вплитане на Целите в нашата политика.” – уточни Огнян Златев. По време на изказването си той говори още за промените, които Новият европейски консенсус за развитие, приет на 7 юни 2017 г., въвежда, като за първи път напълно обвързва всички институции и членки на ЕС.

Луис Бланко, European Network of Political Foundations

В първият панел от конференцията Луис Бланко, заместник-председател на ЕNoP за устойчиво развитие, представи становището на ENoP за Новия консенсус на Европейския съюз. Заместник-председателят подчерта, че Европейският консенсус е бил належащ, за да се интегрират формулираните през 2015 г. Цели в европейската политика за развитие. „Най-важното е, че се опитваме да интегрираме в Програмата на ЕС принципи като всеобщата ангажираност по изпълнението, „не оставяй никого“ и универсалността на Целите.“ – уточни г-н Бланко. Заместник-председателят закри първата част от конференцията с думите:

„Консенсусът, според нас от Европейската мрежа на политическите фондации, е добър старт, но е само началото“.

Кристиан Вигенин, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейски фондове

Последвалият дискусионен панел започна с кратко изказване на Кристиан Вигенин, председател на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейски фондове. Според него в България все още лисва кохерентност между Целите за устойчиво развитие и политическите програми на страната. „Първата ни идея, когато чуем за изпълнението на Програма 2020-2030, е, че трябва да се дават повече пари. Това е така, но по-важното е как тези пари се използват. Трябва да има обратна връзка към гражданите, защото отделените средства излизат от техния джоб.“ – наблегна г-н Вигенин.

Ева Корел от Европейската служба за външна дейност обясни, че службата работи за осъществяването на Програма 2020-2030 както на глобално ниво, така и на регионално. „Целите за устойчиво развитие са програма за действие.“ – каза г-жа Корел, затова тя и екипът ѝ се стремят да  интегрират седемнадесетте цели  в политиката на страните-членки на ЕС. Според нея всяка държава трябва да определи какво може да направи за осъществяването на Целите, защото те са универсални и могат да се интерпретират различно за всяка страна.

„За да осъществим Програмата – уточни г-жа Корел, – властта трябва да спре да работи в мълчание, за да може да намери решение на глобалните проблеми.”

Конференцията завърши с кратки коментари и въпроси от присъстващите в залата. Изказването на Николай Паунов от Либералния политологичен институт, че трябва да има 18-а цел, която да отговаря за устойчивостта на документа, т.е. да се осигури изпълнението на Програма 2020-2030, направи най-голямо впечатление на гостите.

Материала изготви: Цветина Иванова[:]