[:bg]Цел 11: Трансформиране на градовете и населените места в устойчиви центрове[:]

1
1453

[:bg]Градовете са центрове за идеи, търговия, култура, наука, производителност, социално развитие и много други. Добре развити, градовете позволяват на хората да напреднат социално и икономически.

Каква е целта тук?

Да бъдат градовете, сигурни, безопасни и устойчиви.

Защо?

Половината от човечеството – 3,5 милиарда хора – живеят в градовете днес и тази цифра ще продължава да расте. Градският живот ще е бъдещето за много хора, решенията до някои от най-големите проблеми, пред които са изправени хората – бедността, изменението на климата, здравеопазването, образованието ще засягат в най-голяма

Какви са някои от най-належащите предизвикателства, пред които са изправени днес градовете?

Неравенството е голямо предизвикателство. Над 828 милиона души живеят в бедняшки квартали (гета) и това число продължава да расте. Нивата на градското потребление на енергия и замърсяването също са тревожни. Градовете заемат точно 3% от повърхността на Земята, но за сметка на това 60-80% от енергийната консумацията и 75% въглеродни емисии. Много градове са по-предразположени към високи щети в случай на природни бедствия, затова изграждането на устойчиви градове е от решаващо значение, за да се избегне човешките, социалните и икономическите загуби.

Живея в един град, но аз съм засегнат от никои от тези въпроси

. Защо трябва да се интересувам?

Всички тези въпроси ще засягат ,в крайна сметка, всеки гражданин. Неравенството може да доведе до безпокойство и несигурност, замърсяване влошаване на здравеопазването и да окаже отражение върху производителността на работниците и следователно икономиката, природните бедствия, имащи потенциала да се разрушат всеки начин на живот.

Какво ще стане, ако градовете са просто оставени да растат органично?

Цената на лошо планирана урбанизация може да доведе до забързан трафик, парников ефект – повишаване на газовите емисии и безкрайни предградия, простиращи се навсякъде по света. Избирайки да действаме устойчиво ние избираме да градим градове, където всички граждани имат високо качество на живот и са част от града, създавайки продуктивна динамика, споделен просперитет и социална стабилност без увреждане на околната среда.

Като заключение, съществуват  много предизвикателства за поддържането на градовете по начин, който продължава да създава работни места и просперитет, без да натоварва земите и ресурсите. Общите градски предизвикателства включват задръствания, липса на средства за предоставяне на основни услуги, недостиг на подходящи жилища и намаляваща инфраструктура.

Предизвикателствата, пред които са изправени градовете, могат да бъдат преодолени по начин, който им позволява да продължат да се развиват и да растат, като същевременно се подобрява използването на ресурсите и се намалява замърсяването и бедността. Бъдещето, което искаме, включва градовете с възможности за всички, с достъп до основни услуги, енергия, жилища, транспорт и др.

Факти засягащи урбанизацията:

Половината от човечеството – 3,5 милиарда души – живее в градовете днес

  • До 2030 г. почти 60% от световното население ще живее в градските райони
  • 95 процента от градската експанзия в следващите десетилетия ще се осъществи в развиващия се свят
  • 828 милиона души живеят в бедняшки квартали днес и броят им продължава да нараства
  • Бързото урбанизиране оказва натиск върху снабдяването с прясна вода, канализацията, жизнената среда и общественото здраве
  • Но високата гъстота на градовете може да доведе до повишаване на ефективността и технологични иновации, като същевременно намали потреблението на ресурси и енергия

[:]

1 COMMENT

Comments are closed.