Цифрово приобщаване чрез качествено образование и дигитални умения

0
1613

dfx_9567

Във втория ден от Националната конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“, участниците бяха част от World Cafe и кръгла маса, където се дискутираха ролята на образованието и дигиталните умения като ключова стъпка за цифровото приобщаване. 

По атрактивен начин участниците в конференцията представиха своите препоръки за насърчаване на дигиталните технологии в образователната система в България като част от World Cafe. Сред предложенията им бяха достъпът до дигитални технологии в учебните заведения, възможността за кариерно ориентиране в по-ранна възраст и програми за придобиване на квалификации. Въз основа на това ще бъде изготвен политически документ, който ще служи за комуникацията между институциите и младежките организации.

В останалата част от деня се проведе кръгла маса на тема „Да подготвим Европа за бъдещето-Дигитални умения за всички“. Гост-лектори бяха Момчил Неков, евродепутат от групата на Социалисти и демократи, Mattaus Frandrejewski, Президент на Младежката секция на Конфедерация на европейските синдикати, и Kristen Aigro-Естонски младежки форум, международен секретар на Европейски младежки форум. И тримата засегнаха предизвикателствата в младежкия сектор и огромната роля на училището като институция за подготвяне на качествени кадри за пазара на труда. Момчил Неков засегна част от програмите, които Европа предлага за развитието на младежите като Агендата за дигитални умения и младежката гаранция. Матеус Франдежевски открои необходимостта от общ дигитален стандарт и европейско валидиране, което да се преподава още в училище. Относно процеса на дигитализиране в България, първата и най-важна стъпка е достъпът до интернет в цялата страна. Кристен Айгро показа как една държава като Естония може да бъде дигитализирана с правилна политика и общи усилия и как това на практика може да се приложи у нас.

dfx_9693

В заключителната част от конференцията всички участници имаха възможност да представят своите организации на младежко изложение и да популяризират дейността си.

Националната младежка конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“ във Варна събра над 100 младежи, които за четири дни успяха да разберат кои са основните умения нужни за професионалното използване на информационните и комуникационни технологии, ролята на физическите пространства при създаването на условия за развитие на умения и европейския контекст на цифровото приобщаване.