„Човешките права на първо място“

0
1090

2000px-UN_emblem_blue.svg

Инициативата на ООН „Човешките права на първо място“ е стартирана през декември 2013 г. от генералния секретар на ООН, Бан Ки-Мун. Целта и е да гарантира, че системата на ООН взима навременни и ефективни действия, закрепени в Устава и резолюциите на ООН за предотвратяване и адресиране на широкомащабни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право. Тя се стреми да постигне това чрез реализиране на промени в системата на ООН, така че правата на човека и защитата на цивилни лица да бъдат разглеждани като основна отговорност на цялата система на ООН.

Инициативата също така призовава за оперативни промени, които да насърчат цялостен систем анализ, ранно предупреждения и ранни действия в отговор на ситуации на безпокойство. Гарантирайки, че системата на ООН работи заедно, инициативата помага на организацията да използва пълния си капацитет, за да се справи със сложните рискове, които засягат хората и държавите членки. „Човешките права на първо място“ също така се стреми да промени начина, по който системата на ООН се ангажира политически, предлагайки по-ранен и по-откровен обмен на информация с държавите членки за нарушения на човешките права и други грижи на ООН, както и по-голямо сътрудничество с регионални участници.

Заедно, тези промени се стремят да променят начина, по който ООН подхожда към ситуации на сериозни нарушения на правата на човека. Инициативата потвърждава основните цели и ценности на ООН, гарантирайки по-ефективното защитаване на правата на човека и по-ефективното предотвратяване на конфликти от организацията.

„Инициатива на ООН „Човешките права на първо място“ е по-важна от всякога, сега когато светът е изправен пред все по-трудни и сложни предвизвикателства”, заяви заместник-генералният секретар на ООН, Ян Елиасон, на Общото събрание на 27 януари 2016 г.

“Ако някога е съществувало време, в което работата по осъществяване на превенция от ООН да се засили, то това време е сега. С инициативата „Човешките права на първо място“, държим един инструмент в ръцете си, който може да промени живота на милиони хора. Тя може да засили едно измерение на ООН, което може и трябва да вдъхва доверие и така необходимата надежда за бъдеще в днешния неспокоен свят”, подчерта Ян Елиасон.

„Човешките права на първо място“ цели да подобри начина на функциониране на системата ООН и работата на служителите ѝ”, продължи Ян Елиасон. “Инициативата не се занимава директно с ролята на държавите членки в областта на превенцията. Но аз се надявам, че държавите членки ще идентифицират елементи от нея, които успешно да включат в своите действия на национално ниво”.

„Държавите-членки – в Общото събрание, Съвета за сигурност, както и в Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) – играят важна роля в насърчаването на подходите и промените, които „Човешките права на първо място“ се стреми да постигне. Ние разчитаме на Вас да предоставите поне политическа подкрепа за превантивните действия“, добави той.


Изготвил: Магдалена Райкова

Източници:UN News Centre, UN