[:bg]ЮНЕСКО с обновен Портал за прозрачност[:]

0
1395

[:bg]

ЮНЕСКО стартира напълно обновен Портал за прозрачност. Новата версия представлява значителна крачка напред в разработването на интегрирана бюджетна рамка, която осигурява по-пълна информация за изразходваните от организацията средства. В новия портал можем да се запознаем с целите, проектите и текущата дейност на ЮНЕСКО, както и подробен списък с донорите и. Надеждите са, че порталът ще улесни бъдещото прилагане на диалога за структурирано финансиране.

Първата версия на Портала за прозрачност беше стартирана през март 2015 година, с акцент върху спазването на Инициативата за прозрачност на международната помощ (ИПМП) – стандарт, следван от около 500 организации, включително 17- те фондове, агенции и програми на ООН. Обновената версия на Портала за прозрачност остава напълно съвместима с изискванията на ИПМП и дори надхвърля нейните стандарти, предоставяйки обогатена информация за основните дейности и очакваните резултати, подобрено филтриране на проектите и напълно нов дизайн на карта на света, на която са посочени местоположенията на проектите на ЮНЕСКО.

„Този обновен портал е конкретен пример за стабилния напредък по пътя към по-ефективна и иновативна организация в полза на държавите-членки.“– заяви, Генералният-директор на ЮНЕСКО, Ирина Бокова. – „Той е демонстрация на това, което можем да постигнем, когато се инвестира в реформи и инструменти за иновация и ми се иска да отдам почит на ангажираността и финансовата подкрепа на Кралство Швеция, което направи възможно този напредък. Подобни инвестиции и сътрудничество дават резултати и ние трябва да продължим да вървим в тази посока“, добави още госпожа Бокова.

Новият Портал за прозрачност на ЮНЕСКО, може да бъде намерен тук.

Източник: UNESCO

Върху материала работи: Радостина Ивчева[:]