12 август – Международен ден на младежта 2020

На Световна конференция през 1998 г. министрите, отговорни за младежта решават Международният ден на младежта да се чества на 12 август. Официално това става факт през 1999 г.

Денят е поле за изява на младежките гласове, младежките действия и инициативи, младежките политики, както и за младежката ангажираност в глобален мащаб.

Тазгодишната тема е „Младежка ангажираност за глобално действие“, която акцентира върху ангажираността на младите хора на локално, национално и глобално ниво.

„Тази ангажираност показва начините, по които гласовете и активизмът на младите хора променят света и го насочват по-близо до ценностите и визията на Хартата на Обединените нации.“, заявява Генералният секретар на ООН, Антониу Гутереш по повод днешния ден.

Това, на което се обръща внимание е как младежкото представителство и младежката ангажираност да бъдат засилени в официалната институционална политика.

Тази година наблягаме и на 75-годишнината от създаването на ООН, както и 65-годишнината, откакто България е приета в ООН. Остават по-малко от 10 години до започването на Програма 2030.

Вярата в обществените институции намалява значително. На международно ниво, на фона на все по-поляризиран свят, международната система на управление в момента преминава в криза на легитимност и значение. По-специално, тази криза се корени в необходимостта от засилване на капацитета на международната система да действа съгласувано и да прилага решения на належащи предизвикателства и заплахи (примери включват някои от най-тежките съвременни конфликти и хуманитарни извънредни ситуации като тези в Сирия и Мианмар, а също и глобалните проблеми около COVID-19 и изменението на климата).

В речта си, Антониу Гутереш определя днешното поколение като „устойчиво, находчиво и ангажирано“.

Ангажирането на младите хора във формалните политически механизми увеличава справедливостта на политическите процеси чрез намаляване на демократичния дефицит. Освен това, допринася за по-добри и по-устойчиви политики, но най-вече, има символично значение, което може допълнително да допринесе за възстановяване на доверието в обществените институции, особено, сред младежта.

Източници: UN, ММС