15 юли – Световен ден на младежките умения

0
998
Снимка: Pixabay

През декември 2014 г. Общото събрание на OOН приема резолюция, с която обявява 15 юли за Световен ден на младежките умения. 15 юли е възможност за младите хора, за институциите, за техническото и професионално образование и обучение (Technical and Vocational Education and Training – TVET) и за заинтересованите страни от публичния и частния сектор да признаят и отпразнуват важността на подготовката на младeжта с умения за заетост, достоен труд и предприемачество.

Младежката безработица нараства

Нарастващата младежка безработица е един от най-важните проблеми, пред които са изправени икономиките и обществата в днешния свят, както за развитите, така и за развиващите се страни. Преди настоящата криза младите хора на възраст между 15 и 24 години са били три пъти по-склонни от възрастните да са безработни и често са изправени пред продължителен преходен период от училище към работа.

Tазгодишният доклад на Международната организация на труда показва, че от 2017 г. насам се наблюдава тенденция за нарастване на броя на младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение. Teзи лица се наричат NEET (“Not in Education, Employment, or Training“). Те са безработни, прекъснали образованието и/или професионалното си обучение. През 2016 г. има 259 милиона млади хора, класифицирани като NEET – число, което е нараснало до приблизително 267 милиона през 2019 г. и се очаква да продължи да се покачва до около 273 милиона през 2021 г. Това означава, че международната цел за намаляване на процента на NEET до 2020 г. няма да бъде изпълнена.

Твърде много млади хора по света се откъсват от образованието и пазара на труда, което може да навреди на дългосрочните им перспективи, както и да подкопае социалното и икономическото развитие на техните страни“, казва Сангеон Ли, директор на отдела за политика по заетостта на МОТ. „Нуждаем се от интегрирани политически рамки и отзивчиви системи за обучение, създадени с помощта на диалог между правителства, работници и работодатели“, добавя Сукти Дасгупта, началник отдел „Политики на заетостта и пазара на труда“ в отдела за политика на заетост на МОТ.

https://twitter.com/UN4Youth/status/1283397435608518656?cxt=HHwWgMC-8d_Kxc8jAAAA

Възходът на фрийланс услугите

Фрийлансърът е човек, който изпълнява определена професия на свободна практика. Все повече млади хора напускат досегашната си работа в офис и избират да бъдат фрийлансъри. Някои от основните причини за това са търсенето на баланс между работа и личен живот, желание сами да избират кога да работят, желание сами да си бъдат шефове, свободата да си избират собствени работни проекти и други. През 2018 г. работната сила на свободна практика само в САЩ съставлява почти 57 милиона професионалисти, които печелят близо един трилион долара приходи. Това представлява общо над 35% от цялата работна сила на страната през 2018 г.

Досега една от най-големите движещи сили за растежа на фрийланс услугите е технологичният напредък, който даде възможност на фрийлансърите да изпълняват широк спектър от задачи, докато работят от вкъщи. Някои от най-желаните и търсени професии на свободна практика са копирайтър, графичен дизайнер, софтуерен инженер, маркетинг специалист, PR специалист, експерт по дигитален маркетинг, преводач, фотограф и създател на видеоигри. Пандемията от COVID-19 допълнително повлия на този сектор. От април до юни 2020 г. свободните работни места за фрийлансъри нарастват с над 25% в сравнение с първите три месеца на годината.

Каква роля играе техническото и професионалното образование и обучение (ТVET)?

Образованието и обучението стоят в основата за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН. Цел №4 „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички” изцяло се припокрива с основната цел на Декларацията в Инчон: Образование 2030. Декларацията отделя внимание на развитието на техническите и професионални умения на младежта, по-специално по отношение на достъпа до качествено техническо и професионално образование и обучение (TVET) и премахване на неравенството между половете.

Според ООН TVET трябва да отговори на многобройните изисквания от икономически, социален и екологичен характер, като помага на младите и възрастните да развият необходимите умения за заетост, достоен труд и предприемачество, насърчавайки справедлив, приобщаващ и устойчив икономически растеж и подкрепяйки преходи към зелени икономики и устойчивост на околната среда.

https://twitter.com/UNYouthEnvoy/status/1283402885515153410?cxt=HHwWhMC87fyHyM8jAAAA

Световен ден на младежките умения 2020

Мерките за ограничаване на разпространението на пандемията от COVID-19 в световен мащаб довеждат до затваряне на институциите за техническо и професионално образование и обучение (TVET). От една страна, това заплашва развитието на младежките умения. Според съвместно проучване на ЮНЕСКО, МОТ и Световната банка почти 70% от учащите в света са засегнати от затварянето на училищата. Международните организации съобщават, че дистанционното обучение се е превърнало в най-често срещания начин за предаване на знания и умения, но то носи и значителни трудности със себе си, като приспособяване на учебните програми и затруднение при провеждане на тестове и изпити.

От друга страна, стоенето вкъщи ни позволява да се самоусъвършенстваме, да отделяме повече време за своите хобита, интереси, професионални влечения, да преоткрием себе си. В интернет пространството има много и най-различни онлайн курсове, които биха могли да допринесат за развитието на уменията ни. Младежите осъзнават, че приносът им към обществото се гради върху знанията и уменията, които притежават. Точно заради това повечето от тях ги развиват непрестанно и независимо дали това се случва в образователна институция, или у дома.

По повод Световния ден на младежките умения ще се проведат няколко виртуални събития, фокусирани върху темата „Умения за устойчива младеж“. Основното послание на празника е насочено към значението на развиващата се квалифицирана младеж.


Материала изготви: Мартина Казакова