На 4 декември 2000 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция, с която обявява 20 юни за Световен ден на бежанците. От тогава насам всяка година на този ден международната общност отдава почит на бежанците по целия свят. Денят се посвещава на предизвикателствата, с които се сблъскват бежанците, както и на тяхната смелост и сила.

Защо е важен Световният ден на бежанците?

Световният ден на бежанците насочва прожекторите към правата, нуждите и мечтите на бежанците, като помага за мобилизиране на политическата воля и ресурси, така че бежанците да могат не само да оцелеят, но и да започнат нов живот. Макар че е важно да се защитава и подобрява живота на бежанците всеки един ден, Световният ден на бежанците съсредоточава  глобалното внимание върху тежкото положение на бягащите от военен конфликт или преследване хора в нужда.

Конвенцията за бежанците и нейният Протокол

Бежанците са сред най-уязвимите хора в света. Конвенцията за бежанците от 1951 г. и нейният Протокол от 1967 г. помагат за защитата им. Те са единствените глобални правни инструменти, които изрично обхващат най-важните аспекти от живота на бежанеца.

Конвенцията от 1951 г.  е ключов правен документ, върху който се гради днешната международна закрила на бежанците. Тя дефинира кой е бежанец и какви видове правна закрила, друга помощ и социални права следва да получат бежанците в държавите, които са се присъединили към документа.

Основополагащ за нея е принципът на неотблъскване. Съгласно този принцип бежанците не трябва да бъдат отпращани от държавата, в която са потърсили убежище в страна, в която те биха били изправени пред сериозни заплахи за живота или свободата си. Това не важи за бежанци, които се считат  за опасност за националната сигурност на приемащите ги страни.

Конвенцията от 1951г. няма за цел да се занимава с причините, които принуждават бежанците да търсят спасение, като нарушения на човешките им права, политически или въоръжени конфликти в родните им държави. Тя е замислена като начин за облекчаване на последствията от тези проблеми, като предлага на жертвите известна степен на международна правна закрила. Крайната цел е да им се помогне да започнат нов живот.

Някои от правата на бежанците според Конвенцията  от 1951 г. са право на работа, жилище, образование, достъп до съдилища, свободно движение из територията на страната, издаване на документи за самоличност и други.

OOН в помощ на бежанците в лицето на Върховния комисариат  на ООН за бежанците (UNHCR)

Повече от половин век UNHCR помага на милиони хора да започнат нов живот, далеч от войната и всекидневната опасност за живота и неприкосновеността им. Основната цел на Комисариата е да защитава правата и благополучието на хората, които са били принудени да напуснат дом и родина.

Според последния им доклад  близо 70,8 млн. души са били принудително изселени от домовете си само през 2018 г, сред тях има близо 30 млн. бежанци, над половината от които са на възраст под 18г.

„При всяка ситуация с бежанци, където и да е тя, колкото и дълго да е продължила, трябва да има непрекъснат акцент върху решенията и премахване на пречките пред това  хората да могат да се върнат у дома. Това е едно от големите предизвикателства на нашето време“, казва Филипо Гранди, Върховен комисар на ООН за бежанците.

България – “транзитна страна” по пътя към новия живот на бежанците

От 2013 г. до 2017 г. общият брой молби за закрила в България е достигнал малко над 58 000, т.е. средно по 14 500 годишно. Въпреки тези относително високи стойности, България остава сред т.нар. „транзитни страни“. Много малка част от търсещите закрила и получилите статут лица остават в страната трайно. В качествено изследване на UNHCR  от 2016 г., по-малко от 10% от запитаните 400 търсещи и получили международна закрила лица са изявили желание да останат в страната. Макар точният брой оставащи в страната лица да е неизвестен, едва няколко стотин бежанци остават в България годишно. Повечето от тях се установяват в столицата София.

Според Държавната агенция за бежанците (ДАБ), приблизително 14% от търсещите закрила лица са жени. В България има 5 центъра за бежанци, като те се намират в Пъстрогор, Харманли, Баня и софийските квартали Овча Купел, Враждебна и Военна рампа.

Тема 2020: Всяко действие има значение

Пандемията  от COVID-19 и последните антирасистки протести ни показаха колко отчаяно трябва да се борим за един по-приобщаващ и равноправен свят. Никога не е било по-ясно, че всички ние трябва да вземем участие, за да постигнем промяна. Всеки от нас може да направи промяна. Това е в основата на кампанията на Световния ден на бежанците на Върховния комисариат на ООН за бежанците. Тази година той цели да напомни на света, че всеки от нас, включително бежанците, може да допринесе за създаването на по-справедлив свят.

Материала изготви: Мартина Казакова