70 години Икономически и социален съвет (ИКОСОС)

0
2464

711-1

През изминалата седмица Икономическият и социален съвет на ООН (ИКОСОС) отпразнува 70-я си рожден ден. По случая, президентът на ИКОСОС подчерта централната роля на органа в реализирането на новата Програма за устойчиво развитие до 2030г., чиито цели са борбата с крайната бедност, неравенството и климатичните промени през следващите 15 години.

„Ние трябва да задълбочим работата си с държавите членки и други заинтересовани страни, за да отговорим на нарастващите очаквания за трансформиране на света за благото на човечеството”, заяви президентът на Съвета.

Говорител по време на събитието бе Ян Елиасон, заместник-генералният секретар на ООН, който сподели, че залата на самия ИКОСОС е и голям негов символ.  “Тя е проектирана от моя сънародник, Свен Маркелиус”, заяви заместник-генералния секретар, който е шведски гражданин. “Тази красива зала притежава един недостатък: част от тавана е недовършен. Това напомня, че работата на ИКОСОС ще продължава да бъде необходима по целия свят”. Той подчерта, че работата на Съвета “никога не е била от по-голямо значение”, тъй като тя служи като “платформа за преразглеждане на Целите на устойчивото развитие, свързващи глобалния ангажимент към действия на национално равнище”.

Цитирайки бившия Генерален секретар Даг Хамаршелд, Ян Елиасон заключи изказването си като припомни, че “докато Съветът за сигурност съществува предимно за уреждането на спорове […] Икономическия и социален съвет съществува главно за премахването на причините, породили конфликтите”.

 

CZVGDv9WYAA_emS

Снимка: Twitter

Икономическият и социален съвет на ООН (ИКОСОС) се намира в основата на системата на организацията, чиито цел е да застъпи трите измерения на устойчивото развитие – икономическото, социалното и екологичното.  Съветът е централната платформа за насърчаване на спорното и новаторско мислене в устойчивото развитие, и координирането на усилия за постигането на международно договорени цели. Създаден е през 1945 г., от Устава на ООН, като един от шестте основни органи на Организацията на Обединените нации.

ИКОСОС е основният орган на ООН за координиране и обсъждане на международни икономически и социални въпроси. Съветът е отговорен за:

– насърчаването на по-високи стандарти на живот, на пълна заетост и икономически и социален напредък;
– идентифицирането на решения на международни икономически, социални и здравни проблеми;
– окуражаването на всеобщото уважение на правата на човека и основни свободи;
– улесняването на международното културно и образователно сътрудничество.

Изготвил: Магдалена Райкова