9 август: Международен ден на коренното население на света

0
257

На 23 декември 1994г., Генералната асамблея на ООН решава в резолюция 49/214, че Международният ден на коренното население на света ще се чества всяка година на 9 август. Датата обозначава първото събрание на Работническата група на коренното население към ООН през 1982г.

В чест на този ден се отразява ролята на жените от коренното население и предаването на традиционни знания.

Жените от коренното население са гръбнакът на общностите на коренните народи и играят решаваща роля в съхраняването и предаването на традиционните знания и принципи на техните предци. Притежават неразделна колективна и общностна роля като пазители на природните ресурси и съхранители на научни знания. Множество жени от коренното население поемат водеща роля в защитата на земите и териториите на коренното население и се застъпват за колективните права на коренното население в световен мащаб.

Въпреки решаващата роля, която жените от коренното население играят в своите общности като изхранващи семейството, грижещи се за него, пазители на знанията, лидери и защитници на правата на човека, те често страдат от високи нива на дискриминация въз основа на пол, класа, етническа принадлежност и социално-икономически статус.

Жените от коренното население страдат особено от високи нива на бедност; ниски нива на образование и неграмотност; ограничения в достъпа до здравеопазване, основни санитарни услуги, кредити и заетост; ограничено участие в политическия живот; домашно и сексуално насилие. Освен това правото им на самоопределение, самоуправление и контрол върху ресурсите и родовите земи е нарушавано през вековете.

Малък, но значителен напредък е постигнат от жените от коренното население в процесите на вземане на решения в някои общности, постигнали са лидерски позиции в общинските и националните роли и са застанали на фронтовата линия на протестите в защита на своите земи и намаляващото биоразнообразие на планетата. Реалността обаче остава такава, че жените от коренното население са значително по-слабо представени, непропорционално негативно засегнати от решенията, взети от тяхно име, и твърде често са жертви на множество прояви на дискриминация и насилие.

Нека в този Международен ден на коренното население възвърнем ролята на тези героини.

Източници