[:bg]„Day Zero“ – когато Кейптаун остане без вода[:]

0
1503
Снимка: Imal Hashemi/Taimani Films/World Bank

[:bg]През април 2016 г. съвместна група на ООН и Световната банка, състояща се от 11 държавни глави и специален съветник, призова за фундаментална промяна в начина, по който светът управлява водните ресурси, така че Цел 6 (осигуряване на достъп до и устойчиво управление на водите и канализация за всички) от програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. да бъде постигната.

Групата приключи своя двегодишен мандат на 14 март 2018 г. По време на работата си тя се застъпи за основани на доказателства политики и иновативни подходи на глобално, национално и местно равнище, за да направи управлението на водите, както и услугите за водоснабдяване и канализация, по-привлекателни за инвестиции и по-устойчиви на бедствия. В доклада  „Да обърнем внимание на всяка капка: Програма за действие по отношение на водата“ (Making Every Drop Count: An Agenda for Water Action) се акцентира върху факта, че днес около 40% от световното население няма достъп до достатъчно вода. Прогнозите са до 2030 г. около 700 милиона души по света да бъдат изложени на риск от разселване поради силния недостиг на вода.

В тази насока, в продължение на години идеята за драстично ограничаване на потреблението на вода в един голям космополитен град бе почти немислимо. Но тъй като прекомерното разрастване, увеличението на населението и изменението на климата нарушават равновесието между използването и доставките на вода, градските центрове от Северна до Южна Америка и от Австралия до Азия все по-често се сблъскват с опасността от сериозен недостиг на питейна вода.

През 2019 г. се очаква четирите милиона жители на Кейптаун – един от най-богатите метрополиси в Африка – да се редят на опашка, заобиколени от въоръжени охранители, за да се запасят с най-ценната стока в региона – питейна вода.

Нарастването на населението и рекордната суша в Кейптаун предизвикаха една от най-драматичните водни кризи в света. Изследванията на метеорологични данни, направени от Университета в Кейптаун, установяват, че периодът 2015-2017 г. е най-сухият тригодишен период от 1933 г. насам, като 2017 г. е най-сухата година от 1933 г., а вероятно и от по-рано, тъй като данни от преди 1933 г. не са на разположение. Толкова сериозна суша се появява веднъж на 311 години.

В продължение на месеци гражданите са били призовавани да употребяват по-малко вода, но повече от половината от тях пренебрегват доброволните ограничения. През месец януари градът предприе решителни мерки, като поиска от жителите да употребяват не повече от 50 литра на ден – по-малко от една шеста от това, което средният американец използва.

В средата на януари 2018 г. кметът на Кейптаун Патриша де Лил обяви, че градът ще бъде принуден да спре водоподаването, ако условията не се променят. Когато нивата на язовирите паднат под 13.5 %, ще бъде обявен „Денят нула“ – водоподаването ще бъде почти изцяло спряно и гражданите ще разчитат на 149 пункта за набавяне на вода в града, всеки от който ще обслужва почти 20 000 жители дневно. Жителите ще трябва да се справят с около 25 литра на ден – по-малко, отколкото обикновено се използва за 4-минутен душ. Ще бъде поддържан запас от вода в бизнес частта на града, в неформалните селища, във военните съоръжения и на жизненоважни места като болници. Използването на кранове за пълнене на басейни, за напояване на градини или за измиване на автомобили вече е незаконно. Властите засилиха патрулите, следящи за кражби на вода от минерални извори, при които по данни на местната преса се наблюдават сблъсъци между местни жители.

През януари 2018 г. датата 22 април бе обявена за „Деня нула“. Точният ден се прогнозира въз основа на двуседмичната промяна в нивата на язовирите, като се приема, че тази скорост ще остане непроменена, без по-нататъшни валежи или промяна в търсенето на вода. Поради намаленото използване за селскостопански и жилищни нужди, както и благодарение на водата, предоставена от Groenland Water User Association, датата бе отложена първо за 11 май, а впоследствие за 4 юни, 9 юли, края на август. Към днешна дата „Денят нула“ е „отсрочен“ за 2019 г.

„Въпросът, който не спирам да си задавам, е как да осигурим достъпа до вода и да предотвратим анархията, когато настъпи „Денят нула“?“ , признава Хелън Зил, бивш кмет на Кейптаун.

„Планът за бедствено положение при критичен недостиг на вода“ (Critical water shortages disaster plan) гарантира, че Кейптаун е подготвен за най-лошия сценарий. Прилагането му ще бъде осъществено на фази и зависи от сериозността на недостига на вода.

Междувременно, селскостопанският сектор в Кейптаун намали ползването на вода с 50%, което допринесе за загубата на 37 000 работни места в сектора в национален мащаб и доведе до приблизително 50 000 души, изтласкани под прага на бедността поради загуба на работните си места и инфлацията в цените на храните. Към февруари 2018 г. липсата на вода е причинила загуби на земеделския сектор в размер на 1.17 млрд. щатски долара.


През септември 2015 г. държавите-членки на ООН приеха програма за развитие, озаглавена „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие”. Програмата се концентрира върху 17 Цели и 169 подцели на устойчивото развитие. Цел №6 предвижда осигуряването на достъп до чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички жители на планетата.


Материала изготви: Лилиана Софкова

Източници: UN, City of Capetown, National Geographic[:]