[:bg]24 октомври – Денят на ООН [:en]24th of October marking UN Day [:]

[:bg]Денят на ООН отбелязва рождения ден, влизането в сила на основополагащия ни документ, който олицетворява надеждите, мечтите и стремежите на „ние, народите“. 

Всеки ден жените и мъжете в ООН работят, за да придадат практическо значение на тази харта.

Въпреки провалите и пречките, ние никога не се отказваме.

Намалена е крайната бедност, но растат неравенствата. Ние не се отказваме, защото знаем, че като намалим неравенствата ще увеличим надеждите и възможностите, и мира в целия свят.

Климатичните промени се движат по-бързо от нас, но ние не се отказваме, защото знаем, че действията за климата са единственият път.

Правата на човека се нарушават на много места. Но ние не се отказваме, защото знаем, че защитата на правата на човека и на човешкото достойнство е базисно условие за мир.

Конфликтите се умножават – хората страдат. Но ние не се отказваме, защото знаем, че всеки мъж, всяка жена и всяко дете заслужават живот в условия на мир.

В Деня на ООН, нека потвърдим нашия ангажимент 

Да възстановим нарушеното доверие.
Да оздравим нашата планета.
Да не изоставим никого.
Да пазим достойнството за всеки и всички, като ОБЕДИНЕНИ НАЦИИ. 

Антонио Гутереш

Генерален секретар на ООН

https://www.youtube.com/watch?v=oUTUGUEQ03Q[:en]Every day, the women and men of the United Nations work to give practical meaning to that Charter.

Despite the odds and the obstacles, we never give up.

Extreme poverty is being reduced but we see inequality growing.

Yet we don’t give up because we know by reducing inequality we increase hope and opportunity and peace around the world.

Climate change is moving faster than we are, but we don’t give up because we know that climate action is the only path.

Human rights are being violated in so many places. But we don’t give up because we know respect for human rights and human dignity is a basic condition for peace.

Conflicts are multiplying – people are suffering. But we don’t give up because we know every man, woman and child deserves a life of peace.

On United Nations Day, let us reaffirm our commitment.

To repair broken trust.

To heal our planet.

To leave no one behind.

To uphold dignity for one and all, as united nations.

António Guterres

UN Secretary General 

https://www.youtube.com/watch?v=oUTUGUEQ03Q[:]