[:bg]Youth Speak Forum Пловдив – 17 цели за устойчиво развитие[:]

0
1227

[:bg]

На 29.04.2017 г. в зала „Компас” на Пловдивския университет от 10:00 ч. до 17:30 ч. се проведе Youth Speak Forum Пловдив, организиран от AIESEC Пловдив, част от AIESEC България – най-голямата младежка организация на Балканите.

Събитието имаше за цел да запознае младежите със седемнадесетте цели за устойчиво развитие на ООН ( 17 Goals for Sustainable Development)Програмата бе разделена на две части – в началото лекторите застанаха зад избрана от тях цел с лична история и мотивация, а във втория панел участниците приложиха на практика вече теоретично придобитите знания чрез разрешаване на казуси, пряко обвързани с целите. Това даде възможност за имплементиране на усвоените умения, а така също показа емпирично на младите хора, че именно в тях е промяната и те могат да окажат въздействие на света, в който живеят и творят.

Водещ на събитието бе Георги Ангелов –  уеб дизайнер, лектор, предприемач и кулинар от Пловдив. Лекторите в първата част, обединени около отделни цели бяха както следва:

  • представители на „Заедно в час” и Факултетът по иконономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“, които застанаха в защита на цел 4 – Качествено образование;
  • „Асоциация на студентите медици” и start-up компанията „Зелената работилница”, целящи приготвянето на вкусна и здравословна храна от български продукти, които подкрепиха цел  3 – Добро здраве;
  • Георги Стоев – основател и управляващ съдружник в Industry Watch (изследователска и консултантска компания с фокус върху макроикономическото развитие и икономическата политика) – заедно с  JCI Bulgaria, които представиха цел 9 – Индустрия, иновации, инфраструктура; 
  • Даниел Джинсов от „Младежко Сдружение за Мир и Развитие на Балканите” (МСМРБ) – организация член на European Bureau for Conscientious Objection, Национален младежки форум и консорциума ПроПагер, който представи своята теза относно цел 17 – Партньорство за целите.

Между двете обособени части се проведе почивка, с цел нетуъркинг между участниците, както и подготовката им за представяне на казусите пред отборите във втория панел.

Втората част на Youth Speak Forum-а демонстира как работата в екип и общите цели са ключът към ориентирането в комплексната среда днес и справянето с проблемите от всякакво естество. Сред младежите се наблюдаваха много сходните идеи и мотивираното желание да бъдат чути и разбрани от институциите.

Ангел Станчев, бивш председател на AIESEC Пловдив и бъдещ член на AIESEC България в сферата на Business Development, сподели, че екипът на AIESEC Пловдив осъществява събитието Youth Speak Forum не само, за да предостави информация на младите хора за проекта на ООН и да създаде пространство за колаборация между младежите и местните институции, но преди всичко за да предизвика реакция от страна на посетителите и те да приемат нещата лично, като впоследствие ангажират себе си в социални дейности и допринесат за осъществяването на целите. Той добави, че пътят минава през това да бъдем отворени към света и да заявяваме ясно какво искаме – университетът също може да подкрепя младите хора в доброволческите и неформалните дейности, стига да са поставени правилните очаквания и да се изградят условия за открито общуване.

Една от основните теми по време на Youth Speak Forum-а бе лидерството като фундаментално решение за оказването на позитивно въздействие и за извършване на екзистенциални промени. „Ние сме хората, от които зависи бъдещето”, споделя Ангел. Лидерството е част и от основните ценности, на които AIESEC учи и които предава на своите доброволци, чрез възможности те да развият пълния си потенциал, да разработват проекти, да провеждат кампании и да комуникират в мултикултурна среда.

Форумът, както и AIESEC поставят фокус и върху доброволчеството, което според Ангел все повече се пробужда сред младежите днес. „За него не е необходим компромис – може да се изгради баланс между няколко дейности в ежедневието на младия човек и не е задължително той да се лишава от времето за нещата, които обича“ споделя Ангел. Той добавя, че човек трябва да си поставя високи цели, и една прекрасна възможност за доброволците е да заминат  на стаж по една от целите, за да усетят от първо лице какво въздействие имат силата да окажат и колко голям е капацитетът на човешкото същество, когато то иска да помогне. Доброволчески и професионални стажове се организират в целия свят от AIESEC, като чрез тях желаещите могат да станат част от компании в глобален мащаб като Microsoft и Nike.

 

През месец октомври предстои да се проведе националният Youth Speak Forum в град София, като в същия период ще бъде организиран и втори на местно ниво, отново в Пловдив.

Следващите стъпки след информирането на младите хора включват социална ангажираност и работа за осъществяване на целите на ООН, което от своя страна способства за подобряване на благосъстоянието из целия свят.

 

Материалът подготви: Виктория Костова[:]