Екип

Камелия Григорова е координатор на UNA News Bulgaria от ноември 2022 г.

Студент е по „Международни отношения“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършва СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен през 2020 г. с профил „Български език и литература и История и цивилизация“, като става отличник на випуска. Интересът ѝ към журналистиката я прави част от редакционния екип на училищния вестник „В@з Буки Веди“, който вече цяло десетилетие пази позицията си на най-добър училищен вестник на хартиен носител в страната. За кратко участва и в предпечатната подготовка на изданието. Има редица индивидуални награди за свои авторски текстове както от медийната, така и от художествената сфера. Интересува се от събитията на международната сцена, тяхното анализиране и отразяване. Освен това обича да пише за култура, екология, образование и права на човека.

Можете да се свържете с нея на: kami.grig01@gmail.com

Кристин Красимирова е координатор на UNA News Bulgaria от ноември 2019 г. до момента и главен редактор през 2019. Завършила е бакалавър „Обществени комуникации и информационни науки“ в Университет за национално и световно стопанство. Започва доброволческата си дейност 2017 г. в Младежка секция на Дружество за ООН в България, след което дейността й се разширява до UNA News България. Интересува се от медиите и отразяването на глобалните проблеми, влиянието на медиите в международните отношения, Цели за устойчиво развитие на ООН, младежки политики и най-вече, мироопазване. Можете да се свържете с нея на: christine.krasimirova@gmail.com

Златина Гаджева е заместник-главен редактор на UNA News Bulgaria от ноември 2019 г. Преди това е била главен редактор (ноември 2017 г. – ноември 2019 г.) и координатор на медията (декември 2018 г. – ноември 2019 г.). Тя е юрист, магистър по „Право“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Интересите й са свързани с международното публично право, правата на човека и дейностите на ООН.

Екатерина Димитрова e главен редактор (ноември 2015 г. – ноември 2017 г.) и координатор (ноември 2015 г. – декември 2018 г.) на UNA News Bulgaria. Тя е бакалавър по „Международни отношения“ в Софийски университет, има 5-годишен опит в младежкия неправителствен сектор. Интересите й са свързани с международна сигурност, младежки политики и иновации. Може да се свържете с нея на: e.dimitrova@una.bg

Виолета Върбанова е главен редактор на UNA News Bulgaria от септември 2013 г. до ноември 2015 г. Тя е бакалавър по „Политически науки“, специалност „Международни отношения“ и магистър по „Дипломация в сигурността и отбраната“ от Нов български университет. Интересите й са свързани с мироопазване, водна и продоволствена сигурност, права на човека и бежанци.

Лия Савова е заместник–главен редактор на UNA News Bulgaria за младежкия сектор. През 2016 г. завършва бакалавър със специалност „Европеистика“, профил „Медии“ в Софийски университет. От около четири години се занимава с младежка дейност, развивайки себе си като младежки работник и обучител (към Дружество за ООН в България, Национален младежки форум и НЧ „Бъдеще сега“). Част от интересите й са права на човека, култура, образование, екология и психология.

От февруари 2015 г. заместник-главен редактор на UNA News Bulgaria е Светослава Димитрова. Тя е блогър, занимавала се е с редица онлайн издания и е част от нашия екип от юни месец 2014 г. Светослава е бакалавър по „Печатни комуникации“ и магистър по „Управление на електронен контент“ в УниБИТ. Нейните интереси са в областта на екологията, образованието, дейности и програми на ООН.