България е сред страните с най-добри показатели по Цел 14

gg-540Icon-14v2

България се нарежда сред страните с най-добри показатели по отношение на Цел 14 от Целите за устойчиво развитие: Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие. Това става ясно от доклада на Sustainable Development Solutions Network (SDSN) и Фондация „Бертелсман“. Докладът представя неофициални данни, с които за пръв път се измерва нивото на държавите членки на ООН по отношение на Целите за устойчиво развитие.

Според данни на SDSN, България се намира на 11-място от 146 страни по биоразнообразие на морските ресурси, на 5-то по многообразие на риби и на 4-то място по защита на морски територии.

Документът бе приветстван от Генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун. Според него, тази информация ще допринесе за изграждането на информационните системи на правителствата, така че те да планират и изградят стратегията за изпълнение на Целите по-ефективно.

Докладът и информация за България и останалите държави членки на ООН може да намерите тук.

Източник: SDSN