[:bg]Добрият пример на Исландия – нови мерки за равнопоставеност между половете[:]

0
1159

[:bg]

Исландия е не само първата страна в света, която легализира абортите и демократично избира жена начело на държавата, но и първата, която въвежда мерки, с които да осигури еднакво заплащане на работници от различни полове за една и съща извършена работа, според BBC. Предвижда се в законодателството да се въведат промени, които да задължават работодателите да доказват, че плащат еднакво на всичките си работници, независимо от пола им, а от заслугите им. Всички фирми с 25 или повече работници трябва да имат сертификат, доказващ, че всички във фирмата имат равни права, без значение от пола им, сексуалната им ориентация или етноса им.

Барни Бендиктсон, министър-председател на Исландия, посочва, че масово еднакво заплащане за еднакъв труд, се предвижда да бъде постигнато до 2022г.

Торстаин Виглундсон, министър на социалните работи и равнопоставността, изтъква, че това решение е в духа на дългогодишните традиции на Исландия в борба с дискриминацията между половете. Страната е доказателство, че изпълнението на Цел 5 от Целите за устойчиво развитие – равноспоставеност между половете, е напълно постижимо. Държава, която кара гражданите си да се чувстват уважавани и подкрепяни е прогресираща държава.

Източник: BBC

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]