Държавите от азиатско-тихоокеанския регион с безпрецедентно споразумение за трансгранична електронна търговия

0
1418
Снимка: ESCAP

 

Снимка: ESCAP
Снимка: UNESCAP

Първо по рода си регионално споразумение за трансгранична електронна търговия между държавите от азиатско-тихоокеанския регион беше представено в края на миналата седмица на проведения в Банкок форум на ООН. Проектът на договора е подготвен от работни групи на 27 държави-членки на Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския басейн (ESCAP).

Още в чл. 1 на споразумението се изброяват целите, които то преследва, а именно взаимно приемане и признаване на стокообменни документи в електронна форма, въвеждане на  облекчаващи търговията мерки като например т.нар. single window-система, която цели да спести време и разходи на търговците. Изпълнение на ангажиментите по споразумението ще доведе още до оптимизиране на митническите процедури и до по-голяма прозрачност и ефикасност.

Изследване на ESCAP констатира, че електронната търговия между азиатско-тихоокеанските държави, ще доведе до печалби от износ в размер на 257 милиона щатски долара годишно. Дори частичното й въвеждане сред държавите от региона би донесло печалба от 36 милиона долара, а разходите по експорта ще намалеят с до 31 процента.

Договорът допълва приетото преди 2 години споразумение на Световната търговска организация (WTO) за улесняване на търговията. Важно е да се отбележи, че азиатско-тихоокеанският регион е лидер в електронната търговия за последните две десетилетия. След предоставяне на програмата single window в Сингапур, времето за обработка на стокови документи се намали от 4 дни на 15 минути.

Този договор е уникална и иновативна междуправителствена рамка за трансгранична електронна търговия. Едновременно амбициозен и прагматичен, договорът цели максимално много държави да се присъединят и да извлекат полза от него, независимо от моментното състояние на електронната търговия у тях.“, заяви д-р Шамшад Ахтар, изпълнителен секретар на ESCAP.

Споразумението предстои да бъде прието на 72-рата сесия на Комисията през май и се очаква да бъде отворено за подписване и ратифициране от държавите-членки в края на годината.

Източник: UNESCAP

Изготвил: Мирела Христова