Ирина Бокова и Ема Уотсън в защита на половото равенство

cs0ah6uxyaaiv_h
Снимка: Twitter

Тази седмица бе представен докладът за равнопоставеност 10x10x10 на университета HeForShe, на коeто присъства и генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Представянето се проведе в седалището на ООН в Ню Йорк, в рамките на 71-вата сесия на Общото събрание.

Събитието се състоя в присъствието на участници на високо равнище, сред които изпълнителният директор на агенцията на ООН за жените Фумзиле Мламбо-Нгкука и посланикът на добра воля Ема Уотсън, както и десет водещите световни университети, които стартираха доклади за постигане на равнопоставеност на половете в различните измерения на академичните среди.

Снимка: UNESCO/Bob Krasner
Снимка: UNESCO/Bob Krasner

Ема Уотсън подчерта значението на равенството между половете в университетите. „Ние трябва да променим това, което преживяват младите жени, да променим очакванията, да променим обществата.“, каза Ема Уотсън. „Не може да има двойни стандарти, трябва да има еднакво уважение и университетите могат да бъдат жизненоважен катализатор за промяна.“

„Имаме нужда целият умствен потенциал да бъде ценен и да се гарантира безопасността и овластяването на всички момичета и жени.“, добави още актрисата.

83fdd44c5f-1
Снимка: UNESCO/Bob Krasner

„Увеличаване на правата на момичетата и жените е глобален приоритет на ЮНЕСКО – аз съм решена да постигна това на всяко ниво, във всяко общество“, каза Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО.

„За да не бъде никой изоставен се изисква воля на най-високо ниво – това призовава за смели ангажименти, това призовава за изключителни шампиони“, каза генералният директор. „Университетите са от съществено значение в това отношение, за да се  случи промяната на всяко ниво, за да се отгледа едно ново поколение от жени и мъже лидери.“

Ирина Бокова подчерта важността на доклада за равнопоставеност на университета: „Това подготвя почвата за нови форми на солидарност, нови основи за устойчиво развитие, нови източници на мира, в момент, когато това никога не е било толкова важно.“

Създадено от агенцията на ООН за жените през 2014 г., в което са участвали генералният директор на ЮНЕСКО, движението на HeForShe за солидарност и равенство между половете е глобална кампания, която цели в нея да се включат мъже и момчета, които да се превърнат в агенти на промяната към постигане на равенство между половете и премахване на социалнитеото и културни бариери, които пречат на жените и момичетата да реализират техния потенциал и това да доведе до положителна промяна в обществото.

Източник: UNESCO