Масовото наблюдение – нарушение на човешките права

0
1525

public domain

Подробен преглед над предстоящия законопроект за разследващите правомощия във Великобритания, към това приканват експерти по човешките права към ООН. Според тях, ако законът се приеме в сегашната си форма ще бъдат застрашени свободата на изразяване и сдружаване, вътре и извън страната.

Законът, който в момента се разглежда от Парламентарения комитет, цели да унифицира множеството регулации, които направляват британските агенции за масово наблюдение, полицията и други властимащи бюра в същата сфера.

Дейвид Кейн, специалният докладчик на ООН за свободата на словото, Маина Киаи  специалния докладчик за правото на мирни събрания и сдружаване и специалния докладчик по правата на човека Майкъл Фрост, изразиха сериозни опасения относно някои от разпоредбите в предстоящия закон. Сред опасенията им са прекомерно общите понятия и непропорционалните процедури при разрешение за наблюдение, в това число масово наблюдение и задържане на информация без адекватен, независим надзор и прозрачност при процеса.

“Липсата на прозрачност може да доведе дори до незнание на хората, че са наблюдавани.”, заявиха експертите чрез дописка към Парламентарния комитет. “Това автоматично ще парира фундаменталната човешка свобода и ще наложи възпиращ ефект върху законното упражняване на тези права, наравно с работата на гражданското общество и защитниците по човешки права.”
Извеждайки на преден план потенциалните нарушения в човешките права, експертите апелират за по-обширен дебат и преразглеждане на законопроекта, за да “се установят съответните международни права и стандарти”.

За единен международен стандарт по въпроса апелираха още миналата година  организации като Human Rights Watch и Electronic Frontier Foundation*. Според обширен доклад на организациите Държавната администрация на САЩ за борба с наркотиците е извършила огромна операция за масово наблюдение, започнала още през 1992 г. Според данни на HRW в нея са събирани доклади за телефонни обаждания към САЩ от над 100 страни. Притеснителното в този случай е, че същата програма е предшественик на Националната агенция по сигурността (създадена след събитията от 11 септември), която за разлика от първата беше не само известна на американските граждани, но според мнозина дори  предпочитана. Според доклада програмата е използвана като “широка интерпретация” на властта да издава административни призовки без законов контрол.

Резултатът от нея:

Местните правоприлагащи агенции са имали възможността да достигнат до огромно количество база данни, пълни с лична информация от различни граждани. И въпреки относително малкото значение, което е носила информацията, администрацията е споделяла част от съдържанието й с чуждестранни правоприлагащи агенции.

Ето защо HRW заедно с Electronic Frontier Foundation завеждат дело в средата на миналата година, като за цел си поставят официално потвърждение от страна на правителството на САЩ, че всички записи от програмата съдържаща лични разговори, източници и контакти в чужбина няма да останат в нечия база данни.

HRW печели този случай и доброволно прекратява казуса. Решението на съда постановява  да се отговори на въпросите повдигнати от организациите, което е и предпочитаната алтернатива пред предизвикателството да се явят двете страни пред съда. От решението научаваме, че само една от базите данни е съхранявала записи от разговори, а докато програмата е била в действие, всички записи са били автоматично изтривани след период от две години. В допълнение цялата програма е преустановила действие през август 2013 г., а през януари 2015 г. е напълно заличена.
Според HRW не всеки запис е заличен. Въпреки че е потвърдено унищожението на базата данни, съхраняваща записите на американските граждани, правителството е запазило част от записите, в други формати, получени в по-ранно търсене из базата данни. Политиката на задържане на тези записи е на случаен принцип, което я прави по-трудна за адресиране, и особено трудна за криминалните защитници, които трябва да разберат кога разследването се е позовавало на незаконно събираните данни.
––––––––––––

*(организация предоставяща средства за легална защита в сферата на дигиталната технология).

Изготвил: Белослава Димитрова

Източници: UN News Centre, Human Rights Watch, Electronic Frontier Foundation, (2)