Световен ден за нулева толерантност към гениталното осакатяване на момичета и жени

FGM_Day_3
Снимка: UNFPA

„Целите за устойчиво развитие съдържат в себе си указание за прекратяване не гениталното осакатяване на жени. Когато тази практика бъда напълно изоставена, ще наблюдаваме позитивните ефекти в общества, в които момичетата и жените ще се радват на здраве, човешки права и безграничен потенциал.“ – Бан Ки-Мун, Генерален секретар на ООН 

6 феруари е обявен за Световен ден за нулева толерантност към гениталното осакатяване на момичета и жени. Гениталното осакатяване на момичета и жени включва всички процедури по увреждане на женските генитални части по немедицински причини, като бива признато за нарушение на човешките права на момичета и жени.

Подобни практики свидетелстват за значително проявление на неравенството между половете и дискриминация на момичетата и жените. Тези действия накърняват правото на момичетата и жените на здраве, сигурност и достойнство, правото на свобода от изтезания и жестоко, нехуманно отношение, както и правото на живот, тъй като много често подобни процедури завършват със смърт.

За да се популяризира прекратяването на генитално осакатяване на момичета и жени са необходими добре координирани и систематични действия, които да направят обществата съпричастни към спазването на човешките права и равенството на половете. Подобни инициативи трябва да насърчават диалога и да подпомагат обществата в колективните им действия в борбата срещу подобни нехуманни практики. В тези действия трябва да бъдат засегнати въпросите свързани с репродуктивните проблеми на пострадалите от генитално осакатяване.

Фондът на ООН за населението, заедно с УНИЦЕФ осъществяват глобална програма за насърчаване на прекратяването на гениталното осакатяване на момичета и жени. Към момента програмата съсредоточава усилията си върху 17 африкански държави като подкрепя инициативи на местно ниво.

Повече за програмата може да прочетете тук.

Информация по темата: World Health Organization