Младежки форум на ИКОСОС 2016

 

ecosoc70cardyouthresized

Снимка: ECOSOC

Петият Младежки форум на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) на тема: „Ангажирането на младежта в постигането на Програмата за устойчиво развитие 2030″ започва утре (1 февруари).

Целта на двудневния форум е да бъдат дискутирани различни стъпки и механизми, чрез които младежите могат да играят активна роля в изпълнението на Целите за устойчиво развитие. Дебатът ще се съсредоточи върху това как младите хора могат да разпространяват идеята за постигането на Целите чрез различни иновативни практики като използването на социалните мрежи и други канали на комуникация.

Форумът ще събере младежки лидери от цял свят, които ще пристигнат в седалището на ООН в Ню Йорк.

Събитието ще се състои от множество сесии, в които ще се обсъждат идеи по темата и интерактивни панелни дискусии между представители на държавите членки на ООН. Представителите на младежите от цял свят ще имат възможността да заявят своите позиции, както и да достигнат до нови идеи и план за действие за постигане на Целите за устойчиво развитие.

Събитието се организира от Департамента по икономически и социални отношения, екипът на Младежкия пратеник на Генералния секретар на ООН, в сътрудничество с други институции на Организацията.

През последните години младежите взимат все по-активно участие в работата на ООН. Те биват включени в различни процеси и дискусии. Младите хора имат важна роля в постигането на Целите за устойчиво развитие, като за тази цел е необходимо по-тясното им сътрудничество с Организацията на Обединените нации.

SDGs-GlobalGoalsForSustainableDevelopment-05 (1)

Целите на Младежкия форум на ИКОСОС 2016 са:

  1. Осигуряване на платформа за дискусия между държавите членки и други заинтересовани страни, които да обсъдят конкретни стъпки за реализирането на Целите на глобално, национално и регионално ниво. Младежките представители ще определят ролята на младите хора и младежките организации на политическо, легално и законодателно ниво за постигане на 17-те Цели за устойчиво развитие. Ще бъдат представени успешни примери на младежи, които вече работят в такава насока.
  2. Определяне на конкретни начини, по които младите хора могат да допринесат към междуправителственото сътрудничество за имплементиране на Програмата 2030. Това включва начините, по които младежите могат да си партнират със системата на ООН, гражданското общество и правителствата за постигане на Целите. По време на форума ще се обсъдят и възможни инструменти за проследяване на прогреса по изпълнение на Целите.

Българските младежки делегати към ООН също ще вземат участие в Младежкия форум. Може да следите техните дейности и инициативи на официалната страница на Програмата Български младежки делегат към ООН във Facebook.

Повече информация за Младежкия форум на ИКОСОС може да намерите тук.

4 COMMENTS

  1. […] Младежките делегати на България взеха участие в Младежкия форум на Икономически и социален съвет на ОО… по-рано тази седмица, а на 4 февруари отправиха своето […]

Comments are closed.