Обществената стабилност е невъзможна без зачитане човешките права

Снимка: UNESCO
Снимка: UNESCO
Снимка: UNESCO

На 29 февруари бе открита 31-вата Сесия на Съвета по човешките права. Генералният директор на ЮНЕСКО, Ирина Бокова отправи изявление към Съвета, с което акцентира върху прогреса в постигнат в областта на човешките права.

„Човешките права са основата на човешкото достойнство. Те стимулират развитието, социалнaта сплотеност и вярата в бъдещето.“, отбеляза Бокова. Тя подчерта връзката между човешките права, развитието и сигурността в контекста на новите Цели за устойчиво развитие и тяхното значение за постигането на глобално уважение към човешките права в рамките на Програмата за устойчиво развитие 2030.

Генералният директор на ЮНЕСКО отбеляза предизвикателствата, пред които е изправен света в момента и зачестилите нарушения на човешките права като „атаките срещу образованието и училищата, нарушения на правото на свободното изразяване и убийствата на журналисти“.

„Аз описах ситуацията в Сирия и Ирак като културна чистка, където преднамереното унищожение на културно наследство се допълва от преследване на отделни индивиди въз основа на тяхната етническа принадлежност“, заяви Бокова.

Генералният директор потвърди усилията на ЮНЕСКО насочени към „колективна мобилизация в подкрепа на човешките права“ и ангажимента на организацията към глобалното образование, достъпът до качествено образование, особено на най-уязвимите групи като жени и момичета, свобода на изразяване и опазване на културното наследство.

Източник: UNESCO