ООН: Новото споразумение за полицейско сътрудничество ще влоши кризата с мигрантите

10-16-2014Zeid_Hussein
UN Photo/Jean-Marc Ferré

Върховният комисар на ООН по права на човека Зейд Раад Зейд ал Хюсеин изрази сериозни притеснения относно мерките за сигурност приети от петте европейски държави – Австрия, Хърватия, Македония, Сърбия и Словения. Според него подобни мерки вече имат отрицателен ефект върху човешките права на бежанците и мигрантите в Южна и Централна Европа, в допълнение към особено трудната ситуация на територията на Гърция в момента.

Споразумението между петте страни беше прието след като по-рано Австрия обяви, че ще ограничи броя както на бежанците, които ще бъдат приети през 2016 г., така и на хората, които преминават през страната.

Зейд заявява, че мерките приети през изминалата седмица имат негативен ефект върху отношението спрямо мигранти и бежанци, които преминават през територията на съответните страни. „Според докладите се извършва масово депортиране на мигранти от страни като Австрия, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония към Гърция. Освен това, има сведения, че стотици афганистанци са били подложени на отвратителни условия в продължение на повече от 5 дни на границата между Македония и Сърбия, а много други техни сънародници, идващи от Гърция не са били допуснати в Македония, очевидно на основата на тяхната националност“, добавя още Върховният комисар.

Зейд изрази и съжаление, че граничните власти са отказали достъп на много хора, които не са предоставили документи, описани в споразумението. Той обяснява, че има множество причини за един бежанец да бяга от страната си без да има валидни документи за пътуване и липсата на такъв валиден документ не може да служи като мотив за отказването на достъп на бежанеца до процедурата по кандидатстване за убежище.

Върховният комисар по права на човека увери, че разбира държавите, които са изправени пред огромния брой мигранти, стичащи се на техните граници, но според него, споразумението между петте държави е несъвместимо с условията за спазване на човешките права.

Зайд заяви, че е особено притеснен от това, че споразумението ще направи възможно масовото експулсиране на хора, които нямат гражданство в съответната държава, действие, което е забранено от международното право. Той добавя, че споразумението ще ограничи „навлизането в страна по хуманитарни причини“ до националността на навлизащите и притежаваните от тях документи, вместо то да подлежи на индивидуалната преценка дали тези хора се нуждаят от убежище или друга форма на международна закрила.

Освен това, според Върховния комисар, споразумението утвърждава „изключително ограничен критерий“ за разрешение за навлизане в страната, който се простира единствено до „бягането от война“, без включва „преследването“ като основен фактор за придобиването на бежански статут според Конвенцията за бежанците от 1951 г. и Протокола от 1967 г.

Зайд призова европейските държави да положат усилия и в борбата срещу расизма, дискриминацията и ксенофобията и припомни, че агенциите към ООН многократно са призовавали страните от ЕС да вземат мерки срещу нарушаването на човешките права на бежанци и мигранти.

Източници: OHCHR, UN News Centre