ОССЕ организира Дни на сигурността

0
1214

223866

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е активна в насърчаването на инициативи, както и в създаването на платформи за диалог като средство за противодействие на погрешни схващания, предотвратяването на конфликти и насърчаването на стабилност в региона си. През 2012 г. настоящият генерален секретар на ОССЕ, Ламберто Заниер, стартира конференциите на Дните на сигурността на ОССЕ. Те събират видни експерти от правителството, академичните институции, гражданското общество, младежите и медиите, за да се ангажират един с друг с членуващите държави в ОССЕ и партньорите им за сътрудничество, в неформална и интерактивна дискусия за заплахите и предизвикателствата за сигурността на 21 век. Предназначени са като платформа за обмен на опит и добри практики, както и за разглеждането на нови тенденции и приоритети за действие.

На 4 март 2016 г., ще се проведе конференцията на Дните на сигурността  в Рим, Италия.  Целта ѝ е да хвърли светлина върху бързо развиващите се миграционни тенденции и възникващите нужди за сигурност, като същевременно постави под въпрос подходите, които са склонни да затварят националните и регионални подходи към предизвикателствата, породени от миграцията на хората.

Агенцията на ООН за бежанците изчислява, че през 2015 г. броят на бежанците, търсещи убежище и вътрешно разселените лица в световен мащаб надхвърля 50 милиона души – най-големият брой от Втората световна война насам.

Международното движение на хората е ключов въпрос в политическия диалог в зоната на ОССЕ откакто конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа бе свикана в началото на 70-те години на миналия век. През последните години, решенията на Съвета на министрите на ОССЕ подчертаха необходимостта от приемането на ефективни политики за управление на миграцията като фактор за икономическо развитие и стабилност. В резултат на това, всеобхватното управление на трудовата миграция, събирането на данни за миграцията и нейното хармонизиране, са се превърнали в ключови области на компетентност и действие на ОССЕ.

Източник: ОССЕ

Изготвил: Магдалена Райкова