Планета 50 на 50 до 2030 г.

cd57b9e105

Международният ден на жената е посветен на равнопоставенноста между половете и овластяването на жените и момичетата. С отбелязването на деня светът се обръща назад към историята, за да оцени прогреса, който е постигнат и да призове към промяна и по-голям напредък в равнопоставеността между половете.

През 1945 г. Уставът на ООН се превръща в първото международно споразумение, което потвърждава принципа на равнопоставеност между жените и мъжете. Международният ден на жената е отбелязан от Организацията за пръв път през 1975 г. През изминалата 2015 г., светът предприе важни стъпки като приемането на новите Цели за устойчиво развитие и Програмата 2030 за тяхното изпълнение, както и Парижкото споразумение за климата. В духа на тези постижения, темата на тазгодишното отбелязване на Международния ден на жената е „Планета 50 на 50: Напредък за равнопоставеност на половете“. По този начин се цели да се привлече общественото внимание към изпълнението на Целите за устойчиво развитие, особено Цел 5 – Постигане на равнопоставеност.

E_SDG_Icons-05