[:bg]Повече средства за справяне с младежката безработица в ЕС през 2018 г. [:]

0
837

[:bg]На 30 ноември Европейският парламент окончателн одобри бюджета на Съюза за 2018 г. Основните промени, които се наблюдават в новия бюджет са :

  • повече пари за устойчив растеж, заетост, сигурност и изменението на климата;
  • допълнителни 116,7 млрд. евро за младежка безработица;
  • намаляване на средствата за Турция.

В съобщение, разпространено от Европейския парламент се поставя акцент върху усилията на  Парламента да спре опита на Съвета да съкрати бюджета за икономически растеж и заетост със 750 млн. евро. ЕП увеличава кредитите за поети задължения за Инициативата за младежка заетост със 116,7 млн. евро. Така през следващата година ще има общо 350 млн. евро за подпомагане за младите хора, търсещи работа.

Допълнителни 34 млн. евро за намаляване на младежката безработица в селските региони също са предвидени. Средствата за подпомагане на земеделски практики, които имат ползи за климата и околната среда, се увеличават с 90 млн. евро.

По отношение на миграцията Европейското бюро за подкрепа при търсене на убежище получава допълнителни 5 млн. евро за по-добро справяне с миграционната криза. Освен това Парламентът увеличи с 80 млн. евро бюджета за външна политика на ЕС в областта на миграцията. Това включва действия в източните и южните съседни страни, както и Западните Балкани.

Някои от бюджетните пера обаче намаляват. Предприсъединителните фондове за Турция  се орязват със 105 млн. евро, а допълнителни 70 млн. в кредити за поети задължения бяха поставени в резерв. Мотив за това решение на ЕП е влошаването на състоянието на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека в страната.

Източник: Европейски парламент

[:]