Предотвратяване на екстремисткото насилие в Африка

0
1500

rsz_09-21-2015maiduguri_nigeria

Програмата на ООН за развитие (ПРООН) за Африка на 23 ноември 2015 г. в Ню Йорк стартира инициатива за подпомагане на африканските страни за предотвратяване и реагиране на растежа на екстремистко насилие през призмата на развитието.

„Ние трябва да се изправим срещу проблемите, които възпрепятстват много африкански младежи от продуктивен живот и ги подтикват към хаос и разрушение“, заяви Абдулай Мар Диейе, директор на ПРООН за Африка в дискусия за стартиране на инициативата за „Предотвратяване и реагиране на екстремисткото насилие в Африка: подход за развитие“ , съвместно организирана от Постоянното представителство на Швеция в ООН.

„Рискът, пред който сме изправени, е не само драстичен обрат за последните успехи в развитието в Африка, но и възпрепятства перспективите за развитие за десетилетия напред.“

Екстремисткото насилие има разрушителни социални и икономически въздействия на територията на континента. Групировки като Боко Харам в Нигерия и Ал Шабаб в Сомалия са принудили стотици хиляди хора от да напуснат домовете си, увеличавайки на нестабилността в региона.

Статистиката сочи, че от 2011 г. насам, повече от 21 000 души са били убити в над 4000 терористични атаки в Африка. Операциите на Боко Харам да довели до вътрешни разселвания на 1,2 милиона души и  са принудили повече от 200 000 нигерийци да избягат в Камерун, Чад и Нигер. В Кения Ал Шабаб са довели до около 25% спад в сектора на туризма, който е жизненоважен източник на доходи и работни места за страната.

„Нито една страна не е самотен остров, а насилственият екстремизъм не познава граници. За държавите е особено важно да работят заедно за превенция и реагиране на насилствения екстремизъм“, каза посланик Олоф Ског (Olof Skoog), постоянен представител на Швеция в ООН.

Четиригодишната инициатива на ПРООН на стойност 45,7 милиона щатски долара има за цел да адресира първопричините и допълнителните фактори за насилствения екстремизъм и да  предложи конкретни действия в отделните страни – пряко засегнатите като Кения, Мали и Нигерия, страдащи от ефектите Камерун и Чад и тези, които биха могли да бъдат изложени на риск.

Програмата ще работи с регионални и национални институции, включително правителството, полицията и съдебната система, религиозни институции и общности, за да се изгради доверие и да се идентифицират на време признаци за радикализация и потенциален насилствен екстремизъм, както да им се отвърне с подходящи мерки.

Заедно с партньорите си, програмата също така ще подкрепя членове на екстремистки групировки, които са били включени не по свое желание и тяхната реинтеграция в обществото, чрез рехабилитационни центрове и сенсибилизация на общността по проблема.

Изследванията показват, че в Африка социално-икономическите фактори спомагат за подтикване на младите хора към агресивната радикализация. Затова регионалната инициативата има за цел да си кооперира с частния сектор и други партньори, за да осигури обучения, умения и възможности за младите членове на обществото, особено в маргинализираните райони.

Тъй като динамиката на насилието и екстремизма засягат жените и мъжете в различна степен, програмата предлага и специфични интервенции, насочени към жените. Те следва да участват активно в ранното диагностиране на проблемите, както и в стратегическото планиране на национално и регионално равнище.

Посочените области на работа ще бъдат подкрепени от изграждане на капацитета на регионалните институции и усилия за координация, за да се справят те с трансграничния характер на насилствения екстремизъм в континента.

За да се гарантира, че регионалните и националните политики и програми разполагат с най-скорошните анализи и данни, ПРООН започна на осигурява годишна помощ от  100 000  щатски долара. Тя ще се използва  университетите и т.нар. think tanks за провеждане на изследвания и анализи в тази област.

Подходът за борба с насилствения екстремизъм чрез развитие е резултат от експертни консултации с партньори като Африканския съюз, Междуправителствения орган по развитие (IGAD), Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), организации на гражданските общества, партньори за финансиране и други органи на ООН.

Източник: UNDP

Снимка: UN New Center

Изготвил: Деница Георгиева