Проект бежанци набира доброволци

0
1455

logo2

Проект бежанци набира доброволци за работа в бежанските центрове в Овча купел, Военна рампа и Враждебна в периода 8 февруари 2016 г. – 31 май 2016 г.

Вече повече от 5 години Каритас София и Си Ви Ес – България организират доброволчески проект в Интеграционния център за бежанци в Овча Купел към Държавната агенция за бежанците (ДАБ). През 2014 г. започват работа и във Военна рампа. Проектът осигурява възможност на стотици доброволци да помагат на бежанци да се адаптират по-лесно в българското общество. Днес проектът предлага различни занимания: уроци по български, английски и компютърни умения, арт работилници, готене, музикални и спортни занимания, както и екскурзии, а доброволците организират фондонабиране и популяризиране на проекта.

Заетостта ще бъде в удобни за доброволците дни, поне веднъж седмично (без уикендите) за два часа, в които те ще организират сесии по една от гореспоменатите теми. Предвижда се предварително обучение за работа с бежанци, както и практически упражнения за запознаване с конкретната работа и условия.

За да станеш част от екипа, трябва да:
– си над 18 години;
– имаш свободна сутрин (10:30ч.-12:30ч.) или следобед (14ч. -16ч.) през седмицата;
– имаш желание и умения да работиш с деца, младежи или възрастни;
– искаш да бъдеш полезен и си отговорен към поетите задължения;
– имаш желание да работиш с деца, младежи или възрастни по една от следните теми: български език, английски език, комютърни умения, арт/спортни/музикални дейности, приложни науки;
– си отговорен/а и готов/а за самостоятелна работа (под менторството на координаторите на проекта) след първоначално проведено обучение;
– интерес към различните култури.

Опитът в работата с бежанци е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности. Владеенето на арабски език, кюрдски и/или фарси би било полезно при работата; владеенето на други езици е плюс.

Описание на доброволческата позиция

Да кандидатсвате, попълнете формуляра и изпратете Вашето CV (желателно на английски език) на therefugeeproject@gmail.com до 24 януари 2016г.

Повече за Проект бежанци