Правото на информация е валута на демокрацията

0
1633


Демократична култура чрез активизиране на гражданското съзнание с подкрепа на местни медии

Фонд „Активни граждани“ финансира проект на Дружеството за ООН в България на тема „Млади репортери за местна демокрация“, който се изпълнява в партньорство с Фондация „За ново партньорство в журналистиката“.

Основна цел на проекта е да се подобри демократичната култура и гражданска осведоменост. Две важни стъпки към реализирането й са да се повиши медийната грамотност на учениците още в училище, както и да се повиши гражданската им ангажираност. Участието на младите хора в политическия живот на страната е важно. В новата дигитална среда те са подложени на влияние от медиите и в същото време могат да правят медии. Чрез този проект учениците ще имат възможност да участват във взимането на важни актуални решения за проблеми на местно ниво, т.е. да са част от журналистика на участието. От друга страна, ще се работи за съвместна работа на учители и журналисти за изграждане на местна среда, в която доверието в медиите да се подсили.

В рамките на дейностите ще бъдат създадени 3 училищни вестника – във Варна, Карнобат и Пловдив. Тематичните ресори, с които ще бъдат свързани са демокрация, местно участие, ученическо самоуправление, права на човека и реч на омразата. Вестниците ще се подготвят с подкрепата на екип от обучени в началото на проекта педагози и представители на медии. Материали от изданията ще бъдат публикувани и в младежката онлайн независима медия към Дружеството за ООН в България – УНА Нюз България. Ще се публикува и учебно помагало „Млади репортери за местна демокрация“, което ще бъде изработено главно от експерти по проекта. Помагалото ще насочва учителите да работят в съюз с местните медии, както и учениците за функционалностите на местните институции. В съдържанието му ще бъдат посочени и добри практики за работа с медии на местно ниво. То ще се разпространи до над 100 училища в страната. Чрез посещения и семинари в сформираните клубове, журналисти ще разкажат пред учениците и обществеността за практическия си опит в местните редакции и за препятствията в професията. След проведените семинари, учениците от 3-те града ще наблюдават и отразяват поне веднъж провеждането на сесия на общинския съвет.

Проектът е с продължителност 10 месеца, с начало месец февруари 2020.

Проектът „Млади репортери за местна демокрация“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Млади репортери за местна демокрация“ е подобряване демократичната култура и гражданска осведоменост.