Цел 6 – Чистата вода и санитарно-хигиенни условия. Защо имат значение?

0
2087

[:bg]Чистата и достъпна вода за всички е съществена част от света, в който искаме да живеем. На планетата има достатъчно прясна вода, за да се постигне това. Но поради лоша икономика или лоша инфраструктура всяка година милиони хора, повечето от които деца, умират от заболявания, свързани с недостатъчно водоснабдяване, хигиенизиране и хигиена.

Каква е целта? Да се ​​осигури достъп до безопасни водоизточници и канализация за всички.

Защо? Достъпът до вода, канализация и хигиена е човешко право, въпреки че милиарди хора все още са изправени пред ежедневни предизвикателства, достъпвайки най-основните от тях. Около 1,8 милиарда души в световен мащаб използват източник на питейна вода, който е замърсен. Около 2,4 милиарда души нямат достъп до основни санитарни услуги, като тоалетни. Недостигът на вода засяга повече от 40% от световното население и се очаква да се повиши. Повече от 80% от отпадъчните води в резултат на човешка дейност се изхвърлят в реки или в морета, водещо до замърсяване.

Какви са последиците от това? Замърсените води и свързаните със санитарни условия заболявания остават сред основните причини за смърт при деца под 5 години; Повече от 800 деца умират всеки ден от заболявания, свързани с лоша хигиена. Подходящата вода и канализация е от основно значение за постигане на целите за устойчиво развитие, включително добро здраве и равенство между половете. Чрез устойчиво управление на водата сме способни да управляваме по-добре нашето производство на храни и енергия и да допринесем за достоен труд и икономически растеж. Освен това можем да опазим нашите водни екосистеми, тяхното биоразнообразие и да предприемем действия по отношение на изменението на климата

Какво би струвало да се коригира проблемът? Проучване на групата на Световната банка, УНИЦЕФ и Световната здравна организация предвижда, че разширяването на основните услуги за вода и санитарни услуги ще струва 28,4 милиарда долара годишно от 2015 до 2030 г. или 0,10 на сто от световния продукт от 140 страни.

Какво би струвало, ако не поправим проблема? Разходите са огромни – както за хората, така и за икономиката. Навсякъде по света повече от 2 милиона души умират от диария. Лошата хигиена и опасната вода са причина за близо 90% от тези смъртни случаи и най-вече засягат деца. Икономическото въздействие от това, че не се инвестира във вода и канализация, струва 4,3% от БВП на държавите от Субсахарска Африка.

Какво можем да направим? Организациите на гражданското общество трябва да работят и да търсят отговорност от правителствата, да инвестират в изследванията и развитието на водите и да насърчават включването на жени, младежи в управлението на водните ресурси.

В България близо 24% от децата под 6 г. нямат нито баня, нито душ в домовете си, сочат данни на Евростат за 2014 г. Същият процент за страните от ЕС е 2,4%.

Източник: Eurostat

С политиката на сближаване на ЕС от много години силно се подкрепят усилията на държавите членки в развитието и усъвършенстването на инфраструктури, като осигуряване достъп до питейна вода и услуги относно отпадъчните води. Например, от 2007 г. насам на повече от 2,6 милиона души в девет различни държави членки е било осигурено подобрено снабдяване с питейна вода благодарение на финансова подкрепа от страна на ЕС; още 5,7 милиона души, живеещи в 14 различни държави членки, са били свързани с подобрено пречистване на отпадъчните води. През последните седем години (2007—2013 г.) финансовата подкрепа от ЕС за инвестиции в снабдяването с питейна вода и строителни проекти и инфраструктура относно отпадъчните води възлиза на почти 22 млрд. EUR.[:]