Официално изказване на младежките делегати пред 76-та сесия на Общото събрание на ООН

0
495

На 1 октомври 2021 г. Кристиана Стоянова, български младежки делегат към ООН за 2020/2021, направи официално изказване във виртуален формат от името на българската младеж в Трети комитет на Общото събрание на ООН.

Тук може да се запознаете с официалното изказване в пълния му текст и превод на български език:

„Госпожо председател,

Ваши превъзходителства, почетни делегати,

За нас е чест да се обърнем към Общото събрание на ООН на неговото 76-то заседание и бихме искали да поздравим всички държави-членки, които подкрепят младежкото и гражданско участие въпреки настоящото затруднено положение, породено от пандемията Ковид-19. Въпреки трудните обстоятелства почти две години по-късно, ние все още сме обединени в стремежа към постигането на нашите общи ценности и укрепване на многостранното сътрудничество. Освен това, утвърждавамe позицията си, че диалогът между поколенията е също толкова важен, колкото и международният, за да преодолеем настоящите предизвикателства. Програмата „Младежки делегати към ООН“ продължава да бъде пример на доверие между поколенията и народите във времена, в които доверието изглежда най-необходимо.

Настоящата световна пандемия ни научи, че с взаимно доверие и сътрудничество можем да разрешим всеки проблем. С чувство на облекчение виждаме, че човечеството е на път към победата над коронавируса. Все пак, въпреки че това заболяване все още е основна заплаха, ние вярваме, че има много други предизвикателства, на които е нужно да се отдели същото внимание. Използвахме данните от националното ни ежегодно проучване, за да идентифицираме тревогите и приоритетите на младите хора в България – достъп до качествено образование, здравеопазване и глобално затопляне.

Макар Ковид да разклати основите на здравето на всички поколения, неговото влияние върху нас, младежите, е особено разрушаващо що се отнася до развитието ни и цялостното ни благосъстояние. Младите хора в България смятат, че образованието и психическото здраве са пострадали най-много по време на пандемията. Образованието е признато за едно от правата на човека от Всеобщата Декларация за Правата на Човека. Освен това, според четвъртата цел за устойчиво развитие образованието трябва да е приобщаващо, равнопоставено и качествено. Въпреки че, достъпът до Интернет осигури продължаване на обучението по време на ограничителните мерки, на показ излязоха и недостатъци – днешното образование не предоставя на младите нужните умения за справяне със сложните обществени, здравни и природни препятствия, пред които светът е изправен. Младите имат нужда от надежда, за да изградят увереност в собствените си способности. Поради тази причина, силно подкрепяме обучението на педагогическия персонал с умения и знания, които са необходими за включването в учебната програма на иновации, обществено и екологично образование.

Здравето се откроява като основна грижа на младите хора, наред с образованието. Здравната криза, която се разкри пред нас като резултат от пандемията, ни накара да осъзнаем колко крехки са здравните ни системи. Напомни ни, че с действията си сме отговорни не само за собственото си здраве, а и за това на околните. Пандемията ни показа значението на благосъстоянието ни. Хората са социални същества и въздействиетоот мерките за социално дистанциране оказвасилно напрежение върху менталното ни здраве. В същото време обаче трябва да обърнем внимание и на положителните промени от пандемията като работата от вкъщи, по-малкото използване на самолети и автомобили, както и нарастващия интерес към местния туризъм.

Трябва също така да отбележим влиянието на климатичните промени върху здравето ни. Днес младите хора в България са по-загрижени за тези обстоятелства от когато и да е било. Отчитаме замърсяването като основна заплаха за здравето и благосъстоянието ни. Тъй като е заложено нашето бъдеще, ние трябва да сме на първа линия в борбата за изграждането на по-добро и по-зелено бъдеще за всички. Поради това се нуждаем от амбициозни и ангажиращи планове за климата, биологичното разнообразие и замърсяването. България продължава да бъде една от държавите с най-голямо биоразнообразие в Европа и ние като млади хора имаме най-голяма полза от предпазването на нашата природа.

Призоваваме младите хора да бъдат виждани като създатели на устойчиво бъдеще, да бъдат подкрепяни и приканвани да вземат участие в процеса по вземане на решения както на национално, така и международно ниво. Заедно ние можем да създадем приобщаващи и иновативни образователни политики, здравни системи, фокусирани върху предотвратяването на кризи и да въведем национални планове за справяне с климатичните проблеми, като по този начин засилваме гласът на младите хора сред международната общност.

Благодаря, госпожо председател!“

Линк към видео на официалното изказване: https://youtu.be/MznmUSRKimM

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи и партньори от неправителствения сектор.