Отключване на потенциала на младите хора във фокуса на Европейска седмица на младежта 2015 г.

0
749

 

eyw_2015_default_image

В работата си ЕС се стреми да подкрепя младите хора, подкрепя ги в сътрудничеството им и с други региони, извън Европейския съюз. Също така ги ангажира в процеса на вземане на по-голямо участие в глобалните политически въпроси, като климатичните промени, Целите на хилядолетието, правата на човека и пр. Или с други думи, част от работата на ЕС се състои в:

– Повишаване информираността относно глобалните проблеми сред младежите;
– Предоставяне възможност за младите хора да обменят мнения с хората, които съставят политиките по глобални проблеми;
– Приемане на взаимно разбирателство между младите хора от всички краища на света, чрез диалог;
– Окуражаване младите хора да работят като доброволци за екологични проекти („зелено доброволчество“) и приемане на „екологичното поведение“;
– Промотиране предприемачеството, заетостта, образованието и възможностите за доброволческа дейност извън  Европа;
– Промотиране сътрудничеството и обмена между младежки работници на различни континенти;
– Окуражаване младите хора да работят като доброволци в развиващите се страни, или да работят по въпросите на развитието в собствената си страна;

Много са способите, използване за популяризиране на тези цели и събитията, организирани в тяхна подкрепа. През 2015 г. отново предстои изданието „Европейска седмица на младежта“, организирано от  Европейската комисия.

В България Европейската седмица на младежта,  ще бъде реализирана от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в периода 3 -10 май. Основни партньори на инициативата са Министерство на младежта и спорта, бенефициентите по Програмите „Еразъм+“ и Национална програма за младежта 2011-2015, както и Екипът на Варна – Европейска младежка столица 2017.

EYW2013 verbal branding - BG_9-mini
Темата на Седмицата е „Отключване на потенциала на младите хора: участие на младежите в трудовия живот и в обществото като цяло”.

Целите на ЕСМ включват:
– информиране на младите хора за възможностите за участие в консултации, свързани с вземаните от ЕС решения (напр. по Структурния диалог);
– предоставяне на по-широк достъп до възможностите, които „Еразъм+” и други европейски и международни програми предоставят на младите хора за тяхното личностно и професионално развитие;

Чрез попълването на online форма можете да подадете своите предложения за дейности и събития в периода на Седмицата, които да реализирате като част от проектите ви или в рамките на регулярните дейности на вашата организация. Предложените от вас дейности ще бъдат широко отразени в интернет сайтовете на ЕК и в профилите й в социалните мрежи, чрез каналите за комуникация на ЦРЧР и МОН, на Европейската интернет страница на ЕСМ .

Популяризиране важността на младежкото участие зависи от младежкото поведение. Включвайки се в инициативи като тази, вие ставате част от процеса.

Източници и снимки : European Comission , Европейска седмица на младежта

Изготвил: Станислава Цукева