Пфайзер, Ооредоо и Шел обмислят изтегляне от Тунис

0
182

Множество чуждестранни фирми се чудят дали си струва да останат в Тунис. Влошаващият се бизнес климат и трудностите при репатрирането на печалбите правят изселването все по-привлекателно.

Редица международни компании обмислят да напуснат Тунис поради влошаващия се бизнес климат. Заемът от 1,9 милиарда евро, който Международният валутен фонд се съгласи да предостави на Тунис, за момента не е достатъчен, за да успокои инвеститорите. Почти всички икономически сектори, от телекомуникацията до хранително-вкусовата промишленост, са засегнати.

Фармацевтичният сектор е особено засегнат. Списъкът на фармацевтичните фирми, които обмислят да напуснат страната, включващ швейцарската компания „Новартис“ , немската „Байер“ и британската компания „ГлаксоСмитКлайн“, може да се увеличи през следващата година. Американският гигант Пфайзер обмисля да последва примера заради това, което смята за неблагоприятна икономическа и регулаторна среда.

Фармацевтични страхове

Според Синдикатa на иновативни фармацевтични и изследователски компании, тунизийската държава, дължи 750 милиона динара (225 милиона евро) на лаборатории. Забавянето на плащанията се натрупва всеки месец. Поради това компаниите са намалили инвестициите, което също застрашава местната фармацевтична индустрия, която печели от лицензионни договори с международни гиганти.

Камарата, представляваща фармацевтите на едро, обяви прекратяването на дейностите по продажбите на 15 ноември. Тогава властите отказаха да освободят индустрията от данъчни споразумения за плащане, което изостри недостига на лекарства, който страната изпитва през последните месеци. Закъсненията при възстановяването на разходите за лекарства от националния здравноосигурителен фонд също се увеличиха.

Напрежение в телекомуникациите

Проблемите за телекомуникационните фирми не са нови, но стават все по-големи поради спада на държавните приходи и натиска върху валутните резерви. Основните чуждестранни оператори, френската фирма „Ориндж“ и катарската „Ооредоо”, се борят да върнат печалбите си в чуждестранна валута.

Това е повтаряща се ситуация, която особено дразни Ооредоо, който доминира на пазара и чиито печалби в Тунис растат стабилно от няколко години. Компанията-майка Ооредоо, притежава 90% от акциите на тунизийското дъщерно дружество – Ооредоо Тунис, а останалите 10% принадлежа на тунизийската държава. Въпреки това, според източници, мениджърите на дъщерното дружество обмислят да продадат част от акциите си на друг оператор. Като потенциален купувач се споменава американският гигант AT&T.

Петролните компании дезертират

През последните години няколко петролни фирми започнаха процес на продажба на своите тунизийски активи. „СНПС“ , „ЕНИ“ , „Куфпец“ , „Хънт Оил“  и „ОМВ“  всички изразиха желанието си да се оттеглят, поне частично, от страната. „Шел“ официално се сбогува с Тунис през юни, когато изтече един от лицензите му за находището Мискар. Компанията беше обявила напускането си в средата на 2021 г., надявайки се да получи удължаване от властите в блока, но не успя да постигне желания ефект.

Петролните компании, които все още са активни в Тунис, по-специално „Перенко“, са силно критични към забавянето на държавата при одобряването на концесии, регулаторната рамка и ограничения размер на концесиите, което възпрепятства способността на инвеститорите да възстановят своите разходи.

Законът за финансите може да вдъхне надежда

Чуждестранните компании очакват с нетърпение финансовия закон от 2023 г., който се надяват да създаде по-благоприятна рамка. Във версията му от 2022 г. една точка беше особено неблагоприятна за тях – член 52, който прекратява освобождаването от ДДС за международните търговски компании. Мярката беше в пълен контраст със ситуацията в страни като Мароко и Турция, които предлагат много по-гъвкава рамка за чуждестранните инвеститори и следват по-активна икономическа политика.

Първата част на законопроекта от 2023 г., обаче не предвижда никакви забележими промени в правната рамка за инвестиции в Тунис.

Превод: Моника Мишева
Източник: Africa Intelligence