Днес е Международният ден на водата

0
1146

WWD2016_en-RVB

22 март е обявен за Международен ден на водата с решение на Общото събрание на ООН през 1993 г. Оттогава денят се отбелязва всяка година под координацията на Агенцията UN Water, която всяка година определя тема за отбелязването на деня.

Тази година Международният ден на водата поставя акцент върху връзката между водата и работните места. Почти половината от всички работници или около 1,5 милиарда души работят в сектори, свързани с водата и почти всички работни места зависят от наличието на прясна вода.

Въпреки първостепенното й значение, водата като сектор обикновено не получава необходимото внимание.  Тя е от изключително значение за оцеляването на човека, околната среда и икономиката. Всички работници могат да бъдат засегнати от лошото водоснабдяване и липсата на канализация. От 2 милиона смъртни случая на работното място всяка година, 1/5 са причинени от лошо качество на питейната вода, неадекватна канализация и лоша хигиена.

Хората с ограничен достъп до вода и канализация най-често страдат и от недостиг на здравни грижи и липса на стабилни работни места. Това затваря цикъла на бедността като обуславя също различията между градовете и селата, мъжете и жените, бедните и богатите. Базисното наличие на адекватна вода, санитрни и хигиенни услуги у дома, в училище и на работното място дава възможност за стабилна икономика и допринася за по-здраво и продуктивно население и работна сила.

Необходими са действия насочени към изпълнението на Програмата за устойчиво развитие 2030. В нея цел номер 6 е осигуряването на достъп и устойчиво управление на водоснабдяване и канализация за всички.

E_SDG_Icons-06

Източник: UNEP

Изготвил: Нанси Борисова