Азиатско-тихоокеански форум за устойчиво развитие 2016

0
1376

SDGs-GlobalGoalsForSustainableDevelopment-05 (1)

Днес, Икономическата и социална комисия за Азия и Тихия океан (ESCAP) свиква третата сесия на форума на азиатско-тихоокеанския регион в Банкок. Тайланд. Конференцията ще се състои в Центъра на ООН в Банкок. Обект на обсъждане ще са въпросите по Програмата за устойчиво развитие, и по-конкретно фокусът на темата ще е „Регионалните приоритети за изпълнението на Програма за устойчиво развитие 2030 в Азия и Тихия океан“. Това ще е първият регионален форум по темата за устойчиво развитие, след приемането на Програмата в региона през септември 2015 г. Форумът ще ангажира институциите на страните-членки, ООН и други институции, отговорни за регионалното развитие на Азия и Тихия океан, включително и ESCAP да следят и контролират ефективното изпълнение на Програма 2030. На конференцията ще се обсъдят и препоръки за научни и технологични иновации, които да помогнат на устойчивото развитие.

По изисквания, обсъдени на втората сесия от форума, се очаква на третата сесия да се определи регионална пътна карта за прилагане на Програма 2030 в Азия и Тихия океан. Заключенията и препоръките на форума ще укрепят националните усилия за изпълнение на Програмата, в съответствие с възгледите на Общото събрание 69/270.

Форумът на азиатската-тихоокеанска икономическа и социална комисия е бъде предшестван от две подготвителни мероприятия:

среща на висшите служители за разгледане на проекта на регионалната пътна карта за прилагане на Програма за устойчиво развитие 2030, както и предложенията за форма, функция и условия на Форума

азиатско-тихоокеански форум на гражданското общество за устойчиво развитие  31 март – 2 април.

Източник: ESCAP

Изготвил: Мария Ивайлова