Защита и повече възможности за потребителите в интернет

0
1265
Pixabay
Pixabay
Pixabay

Защита и повече възможности на потребителите в онлайн пространството предвижда приетата от Комитета на министрите на Съвета на Европа Стратегия за управление на интернет за периода 2016-2019 г. Тя има за цел да се справи с предизвикателствата пред защитата  на човешките права, демокрацията и прилагането на закон в бързо развиващата се онлайн среда.

Със стратегията, се стреми да бъдат подпомогнати  47-те страни-членки на Съвета, които ефективно да защитават и спазват правата на човека и върховенството на закона онлайн. Също така ще бъде осигурена и възможността на хората да проучат потенциала на онлайн пространството за образование и други възможности за развитие.

Стратегията конкретизира приоритетни линии на работа в следващите четири години в различни области. Тя е насочена към нарастваща мощ на интернет, която може да застраши правата и свободите на потребителите чрез методите на масово наблюдение, агресивна радикализация, насаждане на омраза и онлайн злоупотреба.

Един от приоритетите ще продължи да бъде насърчаването на обществената ценност на интернет като средство за участие в обществения живот и развлечение. Стратегията подчертава още значението на потребителите за развитие на балансирана връзка с интернет, базирани на свободата на изразяване онлайн.

Някои от действията, предвиждани като част от Стратегията за управление на интернет са:

  • Създаване на платформа между правителства и интернет компании за насърчаване на човешките права онлайн
  • Предлагането на конкретни мерки за предотвратяването на опасенията около масовото наблюдение и използването на лични данни
  • Разработка на стандарти за ролята на интернет като посредник по отношение на свободата на изразяване, включващо блокиране, филтриране и сваляне на съдържание в интернет
  • Провеждане на консултации по европейско образование, с цел изработка на Бяла книга за медийна и информационна грамотност
  • Създаване на мрежа от национални институции за защита на човешките права на потребителите в интернет
  • Докладване на състоянието на защитата на личните данни в интернет в Европа на всеки три години
  • Оценка и преглед на управлението на мобилно здраве и електронно здравеопазване

За изпълнението на Стратегията, Съветът на Европа ще работи съвместно с партньори от международни организации, частния сектор, научни работници и преподаватели. За осигуряването и защитата правата на потребителите, Съветът ще си сътрудничи и с Форума за управление на  интернет и Европейския диалог за управление на интернет (EuroDIG).

Комитетът на министрите, съставен от министрите на външните работи на държавите-членки и техните представители, действа като главен орган за вземане на решения. Комитетът се председателства на ротационен принцип, като към момента държава председател е България.

Източник: Съвет на Европа

Превод: Андреа Йовева