Модел ОССЕ в Киргизстан

0
1612

2000px-OSCE_logo.svg

Миналата седмица Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) организира двудневна симулация с младежи в Бишкек, Киргизстан. Участниците, след като преминаха обучение по многостранна дипломация и публично говорене, симулираха среща на Постоянния съвет на ОССЕ на тема проблемите за трансграничните води на Централна Азия. Дейността е част от проекта на Организацията за стимулиране на демократичното управление в Киргизстан.

Събитието е първото за страната от типа Модел ОССЕ, като то е организирано от центъра на Организацията в Бишкек. Целта му е да събере младите на кръглата маса, за да обсъдят проблемите на региона, както и да упражнят уменията си за водене на преговори, като междувременно придобият познания за дейността на ОССЕ. От тях се изисква да проведат конструктивен диалог и да изготвят план за действие, който да приемат в рамките на Постоянния съвет на Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа. „ Конференцията ще даде на студентите възможността по-добре да разберат функционирането на един от най-важните органи за вземане на решения на ОССЕ, както и да разширят познанията си за Организацията като участник в сигурността“, заяви Диана Дигол, служителка в Центъра на ОССЕ в Бишкек.

Участниците са били подбрани с конкурс, като сред тях има студенти от Афганистан, Киргизстан и Казахстан. За тях бе организирана и дискусия относно институциите на ОССЕ и тяхната дейност. Темата на конференцията е актуална в региона, тъй като след разпадането на СССР възникна конфликт за разпределението на водните ресурси между бившите съветски републики от Централна Азия, според проучвания на неправителствената организация Crisis Group.

Източници: ОSCE, Crisis Group

Изготвил: Стоян Ангелов