[:bg]5G мрежа в ЕС до 2020 г. – възможно ли е?[:]

0
953
Снимка: Pixabay

[:bg]Ключово споразумение, полагащо основите към 5G мрежа в Европейския съюз, беше постигнато на 1 март 2018 г. между преговарящите екипи на Европейския парламент, Комисията и Съвета под българско председателство. То идва като част от усилията на Съюза за изграждане на Цифров единен пазар. В конкретния случай бяха обхванати редица важни мерки от предложените в Европейския кодекс за електронните комуникации, като наличие на радиочестотен спектър за 5G до 2020 г. в ЕС, 20-годишна предвидимост на инвестициите относно лицензите за радиочестоти и засилена координация и партньорска проверка на планираните процедури за отдаване на радиочестотния спектър.

Какво на практика означава това?

Радиочестотният спектър стои в основата на Wi-Fi, мобилните телефони и други комуникациони технологии, базирани на безжична връзка. Множество други сектори и услуги също разчитат на безжични връзка – радио и телевизионно предаване, опазването на обществената сигурност (полицeйските и пожарните служби), научните изследвания, транспорта и енергийните услуги. Поради широкия обхват на действие, координацията при използването на радиочестотен спектър е задължителен елемент, без който добрата свързаност в ЕС би била невъзможна. 5G мрежата ще предложи множество нови възможности на гражданите и на предприятията, които оперират в няколко държави. Именно по тази причина развитието и прилагането на тази технология е въпрос, който изисква мерки не само на национално ниво.

Едно от най-важните предимства от въвеждането на 5G мрежа за гражданите на ЕС ще бъде многократно подобрената скорост, с която ще може да се теглят файлове от Интернет. Например, ако през 2017 г., при условията на 4G мрежа, един филм (1500 MB) се изтегля средно за 8 минути, с 5G това ще бъде възможно само за 4.8 секунди.

В по-глобален план, необходимостта от постоянна свързаност между мобилните устройства нараства непрестанно и според изчисленията, в следващите пет години обемът на мобилния трафик ще скочи осем пъти спрямо сегашните си нива. В допълнение към това, световният пазар на т. нар. Интернет на нещата (Internet of Things) ще се увеличи от 15.4 милиарда устройства през 2015 г. до 75.4 милиарда през 2025 г.

Снимка: Pixabay

Какво цели настоящото споразумение?

Във връзка с именно тези тенденции са предложенията на Европейската комисия в Европейския кодекс за електронните комуникации. Постигнатото междуинституционално споразумение дава началото на координираното внедряване на 5G мрежите в държавите-членки, като едновременно с това продължават и преговорите по другите части на кодекса.

По повод на реализирания напредък, Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и общество, заяви:

ЕС е готов да поеме лидерството на инициативата за 5G. С това политическо споразумение съзаконодателите дадоха зелена светлина на пътната карта за радиочестотния спектър за 5G, която представихме през октомври миналата година и която проправя пътя за развитието на 5G гигабит общество, предвидено от Комисията до 2025 г. Време е това да се случи. Но това може да стане, само ако телекомите, различните индустрии и обществените институции обединят усилията си и вървят в същата посока.

Материала изготви: Данита Янчева

Източници: Европейска комисия (1)(2)[:]