Какво е отношението на младите към ЛГБТИ общността?

0
714

Приемането на ЛГБТИ хората в обществото често е деликатна тема както в България, така и навсякъде другаде в Европейския съюз. Светът става все по-дигитален, глобален и цветен, но да си с различна от общоприетата сексуална ориентация все още е тема табу. Макар и толерантността към ЛГБТИ общността да се е увеличила  последните години, забелязва се и обратната тенденция – както у нас, така и в чужбина. Все по-често чуваме за изразяване на радикални мнения, за език на омразата, дори за нападения срещу общността. 

Нуждата от информация и търпимост към различието

Да изпитваш привличане към някого от същия пол за една част от хората е напълно в реда на нещата, но друга все още предпочита да изразява неодобрението си бурно и агресивно. Според проучване от 2019 г., приемането към ЛГБТИ хората сред  българските граждани се увеличава, но въпреки това проблемът си остава сериозен – най-вече що се отнася до тормоз в училищата, на обществени места и на работното място. Това е особено валидно за младежите. От същия доклад става ясно и че съществен дял от българите не са достатъчно информирани относно основни въпроси за ЛГБТИ хората. Например, понятията за сексуална ориентация и полова идентичност често се смесват. 

На фона на тези данни ставаме свидетели на все по-открита нетолерантност срещу хората с различна сексуална ориентация, дори и от политически фигури. Най-скорошният пример у нас е нападението над центъра на ЛГБТИ клуб, водено от кандидат-президент. Тогава цялата материална база на клуба бе изпотрошена, а едно от момичетата от общността бе ударено в лицето. В последната година проявите на такова насилие не са изключение. Няколко месеца по-рано сградите на Rainbow hub и The Steps (общества, които целят да приобщят ЛГБТ хората) бяха заляти с яйца, пяна и облепени с хомофобски стикери. И това бе третo подобно преживяване в София в рамките на три дни.

Последствия за физическото и психическото здраве

Зачестилите нападения срещу ЛГБТ хора показват, че агресията срещу общността е постоянна. Като прибавим и многото примери през годините, в които чисто човешките права на тези хора са застрашени, а виновниците често остават безнаказани, нищо чудно, че те не искат да издадат сексуалната си ориентация. Това нанася щети на психическото им здраве, а понякога дори и на физическото. Двама от всеки трима членове на ЛГБТИ общността споделят за проблеми с менталното здраве – тревожност, депресия, паник атаки, дори суицидни мисли.  По отношение на физическите нападения се забелязва намаляване на дялове на ЛГБТИ хората, които се притесняват да показват интимност на обществени места, поради страх от физически тормоз. Това обаче не важи за училищата и университетите, нито пък за домашната среда, където все повече ЛГБТИ младежи се притесняват да показват открито сексуалната си ориентация.

Проучване на “U-report”

Именно защото атаките срещу ЛГБТ оформят нетолерантна среда, която се предава от човек на човек, мнението на младите по темата е важно да бъде чуто и осмислено. U-report, съвместно с фондация Билитис, проведе допитване сред U-репортерите относно техните нагласи и разбирания относно ЛГБТИ хората. Допитването се проведе през месец юни, а участие в проучването взеха 315 младежи, като съотношението между момичетата и момчетата е съответно 70:30. Отговорите на седемте въпроса заявяват силна търпимост и приемане към ЛГБТИ обществото от младите хора.Още на първия въпрос – “Какво ще почувстваш, ако не можеш да определиш от пръв поглед пола на твой съсед”, повечето участници показват, че не биха се поддали на стереотипите в ежедневни ситуации и биха реагирали съвсем нормално.

Изглежда роля за това играе и обкръжението на U-репортерите, тъй като голяма част от тях имат близки, които се самоопределят като ЛГБТИ.

Затова и не е изненадващо, че те не биха променили отношението си, ако техен близък им разкрие, че има сексуален интерес към хора от същия пол. 

Тази тенденция се запазва както в работна, така и в учебна среда. Голяма част от участниците споделят, че не биха изпитвали притеснение, ако техен съученик или колега е бисексуален. 

А ако учител или преподавател разкрие, че е транссексуален, подкрепата се увеличава още повече – на 90%. 

Въпреки положителните нагласи на U-репортерите, мнозинството от тях смята, че в България е налице дискриминация срещу ЛГБТИ хората.

Участниците в допитването обаче се разграничават от нея – в ситуация на явно демонстриране на дискриминация, U-репортерите биха опитали да помогнат.

Резултатите от допитването дават представа за нагласите на младите хора, но те не могат да се считат за представителни за всички младежи в страната. Макар и отговорите да показват положително отношение към ЛГБТИ общността, то младите все още смятат дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация за съществуващ проблем. Всеки има право да се чувства сигурен, защитен и да се зачитат чисто човешките му права, независимо от това дали изпитва привличане към някого от същия пол или не. 

Ресурси, които да помогнат за приобщаване на ЛГБТИ хората

Полезни идеи за създаване на приобщаващо общество

Какво е U-report ? 

 “U-report” e глобална платформа на UNICEF и мрежа от партньорски организации, която дава възможност на младите хора на възраст 14-29 години да изразяват мнение по важни за тях въпроси. Това става чрез Viber, където регистрираните младежи получават достъп до допитвания и полезна за тях информация. 

Вижте как да се включите и да дадете своето мнение тук.

Резултатите от всяко допитване са достъпни публично на сайта на U-report, a за да разберете за нови проучвания и ресурси следете страницата на U-report във Facebook.

Източници:

U-report: Мнозинството от U-репортери показват силно приемане към ЛГБТИ хората

U-report: Полезни ресурси за изграждане на приемащо общество

Фондация GLAS: Нагласи към ЛГБТИ хората в България – Национално представително проучване

Фонданция Glas: Приемането към ЛГБТИ хората в България се увеличава, но все още голям процент не са запознати с липсата на равно третиране от закона