Българските младежки делегати към ООН участваха в 62-рата сесия на Комисията по социално развитие към Икономическия и социален съвет на ООН

0
273

Младежките делегати на България към ООН с мандат 2023/2024 г. Александър Янев и Коста Каракашян взеха участие в 62-рата сесия на Комисията по социално развитие (КСР) към Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС), която се проведе в Ню Йорк между 5 и 15 февруари 2024. 

Комисията бе официално открита на 5 февруари, а приоритетна тема за тази година бе „Насърчаване на социалното развитие и социалната справедливост чрез социални политики за ускоряване на напредъка в изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и за постигане на главната цел за изкореняване на бедността”. 

В рамките на сесията Александър Янев и Коста Каракашян направиха изказване от името на българската младеж в общата дискусия на конференцията, засягайки тазгодишната тема на Комисията, а именно социалното развитие и сплотеност и намаляне на бедността. 

Българските младежки делегати акцентираха върху необходимостта от равен достъп до качествено здравеопазване и услуги за психично здраве за всички млади хора, за да могат те да се развиват, допринасят и участват пълноценно в обществото. 

Именно тази тема бе водещата и в националната анкета „До Ню Йорк и назад“, чрез която се изследваха проблемите и нуждите на младите хора в България. Като част от холистичния подход към здравето, Александър и Коста наблегнаха и върху неразривната свързаност между физическото и ментално здраве и интегрирането му в политиките за здравеопазване. 

“Глобално овластяване на младите чрез широкообхватно сексуално образование” бе озаглавено съпътстващото събитие организирано от двамата ни младежки делегати, което се проведе в централата на Фонда на ООН за населението (UNFPA). Именно постоянният представител на България към ООН посланик Лъчезара Стоева откри събитието, като оправи приветствия и засегна темата за основополагащата роля на достъпа до здравеопазване като необходимост за постигането на Целите за развитие за 2030. Успешното участие на българските младежки делегати към ООН на Комисията даде тласък за предстоящите събития и проекти в България. 

Преди броени дни бе даден стартът на новия конкурс за селекция на следващите български младежки делегати с мандат 2024-2025 г., като крайният срок за кандидатстване е 13 април тази година. Янев и Каракашян, заедно и с предишни младежки делегати, ще участват в процеса на избиране на новите делегати.

През следващите месеци им предстои участие на Младежкия форум на ИКОСОС и организирането на еднодневен форум за менталното здраве на младите в София, както и разпространяване на данните и тенденциите от анкетата, която проведоха. Двамата планират различни колаборации с неправителствени организации насочени към младежта и младежките политики. 

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. 

За повече информация относно националната анкета дейността на Българските младежки делегати към ООН, моля, свържете се с: 

Тодор Бърганов / ПР координатор 

E-mail: todor@studiokarakashyan.com 

Тел.: 0887 035 050 

За програмата 

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Позицията на младежки делегат към ООН съществува в около 40 държави от целия свят. С Програмата България се нарежда сред страните – лидери в световен и европейски план, които разпознават младите хора като равностоен партньор в процеси на вземане на решения на национално и международно равнище. 

За Коста Каракашян 

Коста Каракашян е на 29 години от гр. Пловдив. Той е режисьор, продуцент и хореограф. Завършва бакалавърска степен по „Съвременен танц“ в Колумбийския университет в Ню Йорк и магистратура по „Права на човека и демократизация“ в Глобалния кампус за права на човека във Венеция. Проектите му изследват развиването на емпатия в обществото чрез танц, кино и образование и са представяни в САЩ, Виетнам, Канада, Норвегия, Египет и Япония. Основател е на продуцентска компания. Като артист се вълнува от социално ангажирано изкуство с фокус върху ЛГБТИ+ права, психично здраве и опазване на околната среда. 

За Александър Янев 

Александър Янев е на 25 години от гр. София. Работи в отдел Продажби – Стратегически клиенти в IT компания. Завършил е бакалавърска степен по бизнес администрация в Тилбург (Нидерландия) и магистратура по маркетинг в Ротердам (Нидерландия). Работил е в отдела по продажби за водеща финансова корпорация в Амстердам и е бивш стажант към Европейския парламент в София. Интересува се от икономика, финанси, политика и философия, като в свободното си време обича да пътува и да опознава нови култури.