Наркотични зависимости по време на пандемия

0
437

Пандемията от коронавирус засегна много аспекти от живота на човека, сред които екологично равновесие, икономика, социален живот, психично здраве и още много други. След 64-то си заседание, Комисията по наркотични вещества към ООН публикува доклад, в който е обяснена връзката между пандемията и задълбочаването на проблема с наркотичните зависимости.

Някои експерти обясняват нарасналата консумация на дрога с празнината в социалния живот, други със скуката, трети – със слабата психика, но е факт – все повече наркозависими хора достигат до състояние на разрушено физическо и психическо здраве в определен момент от живота си.

Те нямат достъп до подобаващи грижи. Подкрепата за тях е сведена до минимум, а зависимостта им не може да изчезне от самосебе си. Колективната отговорност не е единствената превенция на наркотичните зависимости. Лечението на наркоманиите изисква разговори с квалифицирани професионалисти, както и медицински средства.

В много от държавите хората с подобен проблем са пренебрегвани и краят им е фатален. Епидемията от Ковид-19 фокусира почти изцяло вниманието на хората по света върху една-единствена тема, а именно – новият вирус. Така всяка друга сфера на живота остава на заден план, ако по някакъв начин не е пряко обвързана с разпространението на коронавируса.

Според Комисията по наркотичните вещества към ООН, значително се е повишил броят на жертвите на наркотични зависимости. Леталният край за тези хора е все по-често срещано явление. Един от аргументите относно причините за това е локдаунът. Намалелите доходи вследствие на изолацията и невъзможността за снабдяване с други опиати на улицата карат зависимите да прибягват до дрогиране с медикаменти, които нямат това предназначение. Предозирането с тях обаче може да предизвика подобен ефект на този, който дават наркотиците.

Докладът на Комисията посочва още, че мерките срещу трафика на дрога са разхлабени, тъй като вниманието е съсредоточено другаде. Организацията алармира за недостиг на медицински кадри, които да предлагат компетентна грижа. Социалните последствия от развитието на зависимостите и премодулирането на каналите, по които се доставят и консумират наркотични вещества, са изключително тежки и частично вече са дали своя резултат.

Покачването на нивата на депресия в световен мащаб и последвалите от това самоубийства, е тясно свързано с изолацията и липсата на качествен социален живот, който променя и срива психиката на големи и малки. Усеща се и дефицит на специалисти, които да се занимават сериозно с образоване на подрастващите. Това е необходимо, за да се познават наркотиците и последиците от употребата им.

Процесът по предотвратяване на зависимостите, или поне на фаталния им край е разностранен. Това обясни Комисията по наркотични вещества към ООН. От една страна стои превенцията. Знанието, което получават гражданите, предимно младежи, в академичната среда, би им помогнало да взимат осъзнати решения, анализирайки всички възможности. Ако тази превенция не помогне и дадена личност тръгне по пътя на „бягане от реалността”, нужно е правителствата по света да осигурят достатъчна защита и адекватно лечение за наркозависимите. Т.е. не просто да бъде контролиран трафика на наркотици, но и да се вземат мерки, насочени към потърпевшите, неговите „жертви”. С тях трябва да се разговаря, да се вкарват нови цветове в живота им.

Помощта за тях следва да се третира като помощ към психически болен човек. Това е още един проблем в световен план, който възниква от некачествени и недостатъчни грижи. Често физическото здраве изглежда по-притеснително за обикновения човек, докато практиката показва, че психическите проблеми са дори по-коварни и умеят да се прикриват дълго време. Време, което нямаме. И което не е за губене.

Въпреки коронакризата, от ООН призовават за предприемане на допълнителни мерки с цел осигуряване на международен контрол над случаите с хора, зависими от наркотични вещества. Към правителствата е отправено предложение да се запознаят с добрите практики и уроци, заложени в докладите на организацията. В тях са описани стъпки за решаване проблемите. Една от най-важните стъпки тази година е установяването на политики, които да разпознават проблема първо като местен, след това като регионален, национален и накрая – като международен. По този начин прилагането на законите има шанс за реално въздействие в положителна насока. Пандемията е допълнително препятствие пред властта, която трябва спешно да насочи всичките си усилия към опазване на психическото здраве на обществата.

Материала изготви: Василена Рангелова