[:bg]С колко ще увеличат бюджета на България европейските фондове?[:]

0
388

[:bg]Автор: Станимир Андонов*

България ще получи €29 млрд. от ЕС до 2027 година. Това са малко по-малко от 58 милиарда лева за 7 години. Или по 8.3 милиарда на година. За същото време ние ще платим и над 10.5 милиарда лева като вноски в бюджета на ЕС. Тези плащания сега не могат да бъдат изчислени точно, тъй като България внася по 0.9% от БВП за всяка година. Вноската за 2020 год. беше 1.2 милиарда лева. Аз залагам да има ръст на БВП през следващите години и съответно вноската ни да нарасне до около 1.5 милиарда лева на година или повече. И така, за 7 години вноските на България към ЕС ще бъдат над 10.5 лева. И сега сметките:

58 милиарда лева от ЕС за 7 години минус 10.5 вноски в бюджета на ЕС за 7 год. = 47.5 милиарда лева. Това е приблизително нетната сума на получените от ЕС пари за периода. Залагам силно оптимистично усвояване на тази средства от 45 милиарда лева за периода.

Държавен бюджет за същия период: 52 (залагам очаквано увеличение на БВП и на бюджета) милиарда лева на година по 7 год. = 364 милиарда лева или повече.

Или усвоените 45 милиарда лева ще увеличат общо седемте държавни бюджета с 12.36% до общата сума от 409 милиарда лева.

Оставям на вас да прецените малко или голямо е това увеличение. Смятам, че допълнителните 45 милиарда лева ще донесат и още ползи на българската икономика, тъй като те ще послужат и като акселератор на растежа ѝ по модела на Джон Мейнард Кейнс, което също доведе до допълнителен ръст на икономиката за анализирания период.

В следващите месеци UNA News ще публикува различни гледни точки по темата.

д-р Станимир Андонов е специалист по маркетинг, преподавател във Висшето училище по мениджмънт и автор на бестселъра „Маркетинговото позициониране„.[:]