Ерата на финтех технологиите и регулирането им

0
443

Това, което убягва на много от онлайн потребителите, е, че когато се регистрират за финтех услуги, предоставят доста често чувствителни лични и финансови данни.

Какво представляват финансовите технологии (финтех)?

Въпреки че „финтех“ може да звучи странно и футуристично, най-вероятно всеки от нас в даден момент е използвал някаква финтех услуга. Терминът описва нови технологии, чиято цел е да подобрят и автоматизират за хората и компании предоставянето и използването на финансови услуги чрез използване на специален софтуер и алгоритми.

Терминът финтех може да се използва за всяка иновация в начина на извършване на транзакции, като например парични преводи, депозиране на чек със смартфон, кандидатстване за кредит не в банков клон. Потребителите на финансови услуги все повече започват да преминават от аналогов към дигитален тип дейност.

Как финтех променят финансовата система?

Това, което постигат тези технологии е, че променят начина, по който се предоставят финансови услуги, извършването на финансови тразакции. Открояват се пет категории или критерии, които посочват как точно тези новости изменят познатата досега финансова система. Първият критерии е, че финтех правят финансовата „вселена“ по-обхватна както като структура, така и като транзакции. Вторият е, че новите технологии увеличават скоростта и бързината на търговията на финансовите пазари. Трето, че те фундаментално преосмислят начина, по който се взимат решения. Компютърното програмиране и анализа на данни заемат водеща роля. Четвърто, това прави финансовата система по-трудно управляема, защото се губи прозрачността. И последният признак е, че се размиват юрисдикционните и пазарните граници. Всичко това сочи, че финансовата система става качествено все по-сложна и трудна за регулиране.

Може да се каже, че бъдещето на този нов тип техномогии е обещаващо. През 2021 г. се отчита рекорден брой тразакции във всяка голяма област и секторът привличаше инвестиции през миналата година. Различни подсектори са добре позиционирани за последващо развитие, а за новите се предвижда да възникнат и да процъфтяват.

В доклада от 2017 г. на Борда за финансова стабилност основните ползи, които се посочват относно използването на технологични иновации във финансовата система и постигането на стабилност в нея са децентрализацията, диверсификацията, ефективността и прозрачността.

Все по-голямото навлизане и употребяване на финтех може да окаже потенциално влияние върху стабилността на системата. Това влияние може да е положително или отрицателно. Финансовите иновации и по-високата конкурентност могат подпомогнат по-ефективното, удобно и евтино предоставяне на финансовите услуги.

Рисковете, които крият финтех

Въпреки че финансовите технологии могат да предложат голям брой ползи, това крие своите рискове. Пример за това е, че финтех компаниите са по-малко регулирани от традиционните финансови институции. Също така са по-уязвими към кибератаки, а такива фирми съхраняват чувствителна финансова и лична информация за своите потребители.

Друг проблем е, че потребителите не си дават сметка затова колко чувствителни финансови данни предоставят на финтех компаниите. Това, което се случва при свързване на банковата карта с дадено приложение е, че то може да получи достъп и да събира и обработва финансови данни поради разпоредбите в условията за ползване на този тип услуга. Може да се направи проверка за данните, които се събират за потребителите, като се направи преглед на условията и политиката за поверителност на съответното приложение. Често се оказва, че видът и обемът на събирана информация от финтех приложенията надхвърля очакванията на потребители.

Този тип „сделка“ е в основата на технологичната индустрия. Новата стока (търговията с данни) поражда доходоносна и бързо развиваща се индустрия, която предизвиква антитръстовите регулатори да се намесят, за да ограничат потока ѝ. Това е петролът на новото време. Потребителят получава само привидно безплатни услуги, а в замяна трябва да предаде своите данни. Но този вид данни са чувствителна финансова информация и трябва да бъдат третирани по съответен начин.

Регулиране на финтех

Може да възникне въпросът трябва ли да бъдат регулирани този тип технологии и кой ги регулира. Всяка институция, която се занимава с финансови дейности, е длъжна да спазва съответни разпоредби, това е в сила и за финтех индустрията.

В продължение да много години финтех не са били регулирани достатъчно, нормативната уредба се фокусирала над традиционните банки и финансовата индустрия. Това се промени и с времето започват да се регулират от основните национални финансови регулатори.

Съгласно настоящата регулаторна схема на САЩ на финтех компаниите се гледа по-скоро на технологични и затова се ползват облекчено регулиране, за разлика от по-строгото регулиране на финансовата индустрия. Проблемът е, че законите относно финансовата индустрия предоставят на потребителите специална защита и право на неприкосновеност на личния живот, защото признават, че финансовите данни на клиентите са чувствителни. Но от друга страна регулаторната схема на САЩ позволява данните на потребители да бъдат третирани като стока, която може да бъде събирана, приватизирана и продавана.

Тъй като биват третирани като технологични, а не финансови компании, финтех компаниите могат да печелят от данните, които събират, като ги продават например на хедж фондове. Когато потребителите прехвърлят финансовите си данни от защитети от закона банки към пазара за услуги за данни, клиентите не осъзнават, че тези компании ги излагат на рискове.

В Обединеното кралство спазването на регулаторните изисквания на финтех компаниите означава спазване на изискванията на Службата за финансов контрол и Пруденциалния регулаторен орган.

Регулирането е особено важно, защото защитава нашата финансова неприкосновеност. Това създава доверие у потребителите при използването на финтех услугите. Спазването на нормативната уредба ще спомогне за разрастването на бизнеса на финтех компаниите. Въпраки че финтех секторът има потенциал да улесни финансовия живот, този тип услуги трябва да бъде подходящо регулиран, за да може рисковете за потребителите да не надвишават ползите.

Автор: Деница Ковачева