ООН подчертава „невидимата“ стойност на подземните води по време на Световната седмица на водата

0
269

Подземните води, които ни захранват с питейна вода, вода за санитарни нужди, земеделските стопанства, промишлеността и екосистемите, се използват прекомерно, замърсяват се и се пренебрегват, предупредиха изказалите се по време на Световната седмица на водата в четвъртък.

„Наш дълг е да гарантираме, че подземните води заемат полагащото им се място във всички наши планове за действие“, заяви Жилбер Хунгбо, председател на UN-Water, във видеопосланието си към онлайн сесия, озаглавена „Подземните води: Да направим невидимото видимо“.

99 процента

Според Доклада на ООН за световното развитие на водните ресурси през 2022 г. подземните води съставляват 99% от цялата течна сладка вода на Земята. Този природен ресурс обаче е слабо проучен и следователно подценен и неправилно управляван.

Отбелязвайки, че търсенето на вода нараства, г-н Хунгбо, който е и председател на Международния фонд за развитие на селското стопанство (IFAD), подчерта спешната необходимост политиците да разберат критичната роля на подземните води. Те трябва по – добре да управляват конкуриращите се нужди от водоснабдителните и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптирането към изменението на климата.

Вижте невидимото

В рамките на Световната седмица на водата 2022, която се провежда в Стокхолм, Швеция, от 23 август до 1 септември, ще се проведат множество онлайн и лични дискусии на тема: „Да видим невидимото: Стойността на водата“.

Сесията за подземните води, която включваше презентации от Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) и други, е сред няколкото дейности, на които UN-Water е съорганизатор, за да подчертае взаимовръзките между Цел 6 за устойчиво развитие (вода и канализация) и други цели.

Десетилетие на действие

Очаква се тези дискусии да допринесат за поставянето на водния дневния ред на преден план преди срещата на високо равнище на ООН за подземните води в Париж през декември и Конференцията на ООН за водите в Ню Йорк през март 2023 г.

Основната цел на конференцията е да се повиши осведомеността за глобалната криза с водата и да се вземе решение за съгласувани действия за постигане на международно договорените цели и задачи, свързани с водата, включително тези, които се съдържат в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

ИзточникUN
Превод:Кристина Русева