Египтянка се заема с недостига на вода с помощта на нова система за рециклиране

0
471

Египетски студент по инженерство е разработил локална станция за пречистване на малки количества селскостопански отпадни води. Това може да се превърне в един от начините за намаляване на многобройните предизвикателства с водата в страната. 

 Египетска женаинженер е изобретила малко устройство за пречистване и рециклиране на селскостопански отпадни води с цел напояване. Това може да помогне за смекчаване на постоянния недостиг на вода в страната. 

Според доклад, публикуван от Организацията на обединените нации на 4 май, Сара Абделкадер, докторант по околна среда и здраве в Института по глобално здраве и екология на човека на Американския университет в Кайро, спечели престижната награда на L’Oréal-UNESCO Young Talented Scientist за нейното изследване. 

 В интервю за Al-Monitor Абделкадер обясни: „Проектът е мобилна местна станция за пречистване на селскостопански дренажни води, която може да бъде поставена директно в канализационните системи, а не в пречиствателни станции и лесно да се премести от една земеделска земя в друга. Фермерите рутинно използват повторно селскостопански отпадни води, които често са замърсени с битови и промишлени отпадъци, особено на места, които нямат добра напоителна мрежа.
 Тъй като уредът може да бъде поставен в канализацията, тя добави: „Той спестява на фермерите високите разходи и дългия процес на преминаване на отпадните води през пречиствателни станции.“ 

Проектът е насочен към селски райони, където не могат да бъдат изградени големи пречиствателни станции за отпадъчни води. Абделкадер каза: „Опитахме се да използваме евтини материали и твърди селскостопански отпадъци при пречистването на водата. Оризовата слама се оказа ефективна за изчистването на водата от пестициди и други вещества, съдържащи се в селскостопанските отпадни води. 

В изявление от 20 април египетският министър на напояването Мохамед Абдел-Ати обяви въвеждането на селскостопански дренажни мрежи за 6 милиона феданa (1 федан = 4200 кв.м.) в Горен и Долен Египет.
 Абдел-Ати отбеляза, че селскостопанските дренажни проекти „държат подпочвените води далеч от корените на растенията, за да осигурят подходяща вентилация на почвата, поддържат нейното плодородие, подобряват нейните естествени и химични свойства и намаляват солеността ѝ. По този начин те увеличават производството на много култури с 25%.
 Селскостопанската дренажна вода надвишава нуждите на почвата, каза той, особено след като напояването в Египет се извършва предимно чрез потапяне, а не чрез капене. „Следователно излишната вода отива в селскостопанските канализации и когато някои фермери не намират достатъчно вода в каналите за напояване, те прибягват до водата в тези канали. Локалната станция се използва за пречистване на тази вода, преди тя да бъде повторно използвана за напояване.“ 

 Египет се опитва да управлява водните си ресурси на фона на няколко предизвикателства, най-вече неуспешните преговори за Големия етиопски язовир Ренесанс”.
 „Трябва да има алтернативи за осигуряване на чиста вода. Локалната станция за селскостопански отпадъчни води е решение, каза Абделкадер. „Вярвам, че научните изследователски проекти в областта на водата могат да осигурят продоволствена сигурност, която е решаваща част от националната сигурност, на фона на нарастващото население и изменението на климата. Да не говорим за закъсалите преговори за Големия етиопски язовир. Традиционните решения вече не са осъществими в този момент.“
 Абделкадер посочи, че селскостопанската дренажна вода се използва повторно за напояване в малък мащаб от около 4 млрд. куб. м. годишно. „Египетското правителство има за цел да използва повторно 8 млрд. куб. м. селскостопански отпадни води годишно през следващите години с цел намаляване на напора върху Нил“, каза тя. 

 Египет използва около 85% от своя дял от водите на Нил за селскостопански цели. Останалите 15% са за домашна и промишлена употреба.
 Осама Салам, професор в правителствения Национален център за водни изследвания, каза пред Al-Monitor: „Увеличаването на изследванията и проектите за водите стана наложително за справянето с предизвикателствата на водния сектор в Египет, които не се ограничават до кризата с Ренесанс. Изменението на климата и увеличаването на населението също са основни проблеми.
 Той добави: „Селскостопанската дренажна вода възлиза на около 18 млрд. куб. м. годишно. Понастоящем част от тази вода вече се рециклира, независимо дали се смесва с водата от Нил, или чрез пречиствателни станции, както е в завода за рекултивация на вода Ал-Махсама на Синайския полуостров в Египет. 

 Салам призова египетските власти да подкрепят повече изследвания. „Всички експерименти трябва да бъдат насърчавани и резултатите трябва да бъдат оценени справедливо във всички отношения“, добави той.
 Той обаче предупреди за няколко пречки пред проекта за локална пречиствателна станция за селскостопански отпадъчни води. „Как ще бъде осигурена селскостопанска дренажна вода на малки площи?“ попита той. Селскостопанските отпадъчни води изначално се събират от покрити канализационни системи в земеделските земи. 

 Надер Нур ел-Дин, професор по водни ресурси в университета в Кайро, каза пред Al-Monitor: „Правителството работи по три метода за развитие на египетските водни ресурси. Първият се състои от обезсоляване на морска вода. Планира се Египет да обезсоли 1 милиард кубически метра морска вода до края на тази година. Очаква се цифрата да скочи до 3 милиарда кубически метра през 2030 г. Вторият има за цел да пречисти селскостопанските дренажни води, докато третият метод се фокусира върху облицоването на канали в Египет. Очаква се облицоването на 20 000 километра напоителни канали да спести 7 милиарда кубически метра вода, каза той. 

Нур ел-Дин заключи: „Египет трябва да спести всяка капка вода в момента, като намали отпадъците и преструктурира египетската селскостопанска политика. 

 

Автор: Ахмед Гомаа 

Превод: Кристиян Панайотов 

Източник: https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/egyptian-woman-takes-water-shortages-new-recycling-system